Ministerstvo životného prostredia SR: Environmental Analyst

  • Kdekoľvek

Staň sa súčasťou nového tímu, ktorého práca by sa mala pretaviť do politík a ovplyvňovať kvalitu života. Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je nezávislým analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR.

Názov pozície: analytik / analytička

Forma: trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu: dohodou

Odmena: nadpriemerné ohodnotenie v štátnej správe

Požiadavky: vysokoškolské ekonomické, matematické, prípadne špecializované (Environmental/Econological Economics) vzdelanie

Náplň práce:

  • Tvorba analýz a odporúčaní v environmentálnych politikách,
  • hodnotenie efektívnosti pripravovaných a už prijatých opatrení,
  • analýza a návrh politík (publikovanie IEP analýz a komentárov),
  • kvantifikácia vplyvov navrhnutých opatrení ,
  • tvorba strategických materiálov vo všetkých oblastiach životného prostredia (vodné hospodárstvo, emisie, ..),
  • spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, MMF, EK),
  • neustále učenie sa vrátane poskytnutia tréningu na elitnej letnej škole

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na martin.halus@enviro.gov.sk.

IEP by sa malo v mnohom podobať IFP, o ktorého práci je najlepšie sa dozvedieť z IFP publikácií.

Inštitút environmentálne politiky (IEP) je analytickým útvarom ministerstva životného prostredia SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva. IEP vedie bývalý dlhoročný analytik IFP so skúsenosťami so životného prostredia a energetiky a jeho ambíciou je preniesť získané know-how a vybudovať moderný analytický tím.

Adresa: Ministerstvo životného prostredia SR, Inštitút environmentálnej politiky, Nám. Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika