Múzeum mesta Bratislavy: Online marketing špecialista/ka

Názov www stránky Múzeum mesta Bratislavy

V Múzeu mesta Bratislavy (MMB) hľadáme do tímu na Oddelení komunikácie a marketingu novú posilu, ktorá sa bude venovať predovšetkým príprave a tvorbe online komunikačných a marketingových kampaní. Môžete sa tešiť na kreatívnu prácu pre jednu z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Bratislavy, možnosť ovplyvňovať kultúrne dianie v meste, ale aj na kanceláriu v atraktívnych priestoroch v centre Starého Mesta. Múzeum mesta Bratislavy je najstaršie nepretržite pôsobiace múzeum na Slovensku, do ktorého pôsobnosti patria také významné objekty histórie mesta i Slovenska ako Stará radnica, Michalská veža, Hrad Devín a ďalšie.

Náplň práce, základné pracovné činnosti:

 • Finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o externé zdroje financovania (EÚ fondy, medzinárod. granty a pod.);
 • Finančný manažment projektu –  plánovanie, evidencia čerpania nákladov projektu, kontrola a vyhodnocovanie finančného plánu;
 • Spracovanie žiadostí o platbu;
 • Komunikácia s poskytovateľom externých zdrojov v oblasti finančných vzťahov, s finančnými inštitúciami, úradmi a dotačnými agentúrami;
 • Reporting a komunikácia s projektovým manažérom a vedúcim ekonomického oddelenia;
 • Súčinnosť pri spracovaní monitorovacích  a záverečných správ;
 • Príprava a spracovanie podkladov pre účtovníctvo súlade s účtovnými postupmi a smernicami organizácie, práca s evidenčným a účtovným systémom organizácie
 • Zabezpečenie plynulého obehu účtovných dokladov, vystavovanie objednávok, faktúr, platobným príkazov;
 • Poskytovanie relevantných informácií členom projektového tímu (napr. o pravidlách a požiadavkách poskytovateľa finančných zdrojov, oprávnenosti nákladov, postupoch finančného vykazovania, auditoch atď.);
 • Súčinnosť pri konsolidácii účtovníctva projektov, externého reportingu a interného systému výkazníctva;
 • Archivácia dokumentácie a iné admin. práce súvisiace s realizáciou projektu.

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Nastavenie štandardov a realizácia efektívnej a súčasnej prezentácie v online priestore (web múzea, sociálne siete)
 • Spravovanie sociálnych sietí MMB (Facebook, Instagram, YouTube a ďalšie), tvorba textového obsahu postov, príspevkov, stories;
 • Administrácia webu múzea, redaktorská a editorská činnosť;
 • Participácia na vytvorení komunikačnej a marketingovej stratégie s prioritným zameraním na online, jej následná implementácia;
 • Grafická úprava textov, fotiek, jednoduchá editácia videí;
 • Tvorba pravidelného newslettra MMB;
 • Príprava podkladov a produkcia online marketingových kampaní, propagácia podujatí MMB prostredníctvom online kanálov;
 • Rozvoj vizuálnej prezentácie a komunikácie MMB;
 • Tvorba a realizácia nových foriem a produktov marketingu, komunikácie a práce s verejnosťou;
 • Monitoring a vyhodnocovanie online marketingových kampaní, sledovanie aktuálnych trendov;

Na pozícii budete spolupracovať prioritne s ďalšími členmi komunikačného a marketingového tímu, okrem toho tiež s odbornými pracovníkmi MMB, s členmi Oddelenia tvorby programov a s externými spolupracovníkmi.

Od uchádzača/uchádzačky očakávame: 

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
 • Prax aspoň 2 roky na obdobnej pozícii je výhodou;
 • Skúsenosti so správou sociálnych sietí, online marketingu, PR, realizáciou kampaní a pod.;
 • Dobrú znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;
 • Pokročilú znalosť Facebook Business Manager a Instagram Business Manager, základy Google Analytics, Google Ads, Google My Business;
 • Pokročilú znalosť Mailchimp na generovanie emailových marketingových kampaní;
 • Skúsenosť s tvorbou a úpravou jednoduchej grafiky a videí;
 • Schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť;
 • Prehľad v aktuálnych marketingových trendoch, všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;
 • Skúsenosti z pôsobenia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, kultúrnych inštitúcií a projektov sú výhodou;
 • Aktívna znalosť anglického jazyka je podmienkou.

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na ½ úväzok (práca na cca 2,5 dňa za týždeň)

Ponúkaný plat: 700,00 €

Benefity:

 • Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %.
 • Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
 • Ďalšie benefity:
  a)      pružný pracovný čas;
  b)      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
  c)      na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
  d)      možnosť práce z domu;
  e)      sociálna politika – príspevok na stravovanie;
  f)       práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
  g)      voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
  h)      možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Termín nástupu: 1.8. 2021 alebo dohodou
Miesto výkonu práce: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Informácie o výberovom konaní:
Pre zaradenie do výberového konania nám prosím pošlite:

 • Životopis
 • Motivačný list/vlastnú prezentáciu vo Vami zvolenej forme
 • Zoznam a krátky popis 3 vybraných marketingových/komunikačných projektov alebo kampaní, na ktorých ste sa podieľali

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky na e-mail maria.bosacka@bratislava.sk najneskôr do 30.06.2021. Odpoveď od nás dostanete do 2 týždňov od tohto dátumu.

Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa následne dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore. Tešíme sa na vaše reakcie.
Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na maria.bosacka@bratislava.sk