MZVEZ SR: Hlavný štátny radca

MZVEZ SR

Organizačný útvar: odbor kultúrnej diplomacie (OKUD)
Odbor štátnej služby: 2.25 – Zahraničné veci
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť: Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

  • koordinácia slovenských inštitútov vrátane zabezpečenia komunikácie dovnútra a navonok rezortu; – koordinácia aktivít s Ministerstvom kultúry SR a inštitúciami, ktoré spadajú pod Ministerstvo kultúry SR;
  • koordinácia organizácie podujatí v oblasti kultúry na úrovni ministerstva;
  • koordinuje aktivity pri prezentácii slovenského umenia a kultúry v zahraničí;
  • pripravuje a analyzuje podklady pre tvorbu tlačových správ k realizovaným podujatiam;
  • spracováva výstupy podklady pre pripomienkové konania a stanoviská k materiálom ministerstva ako aj vlády SR;
  • spolupracuje na multilaterálnej agende v oblasti kultúrnej diplomacie

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 30.06.2022

VŠETKY INFORMÁCIE A PRIHLASOVANIE

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.