Národné osvetové centrum: Výskumný pracovník/výskumná pracovníčka

 • Kdekoľvek

Hľadáme kreatívneho samostatného človeka na analytickú prácu s ekonomickými údajmi v oblasti kultúry. Zázemie Národného osvetového centra ponúka stabilitu verejnej správy a príležitosti na inovácie a myšlienkové experimenty. Vítame ľudí s aktívnym postojom k riešeniu problémov, so záujmom o kultúrne dianie a s analytickými zručnosťami.
Budúcnosť odboru výskumu a štatistiky kultúry chceme tvoriť s človekom, ktorý zdieľa naše princípy otvorenosti, odbornosti a nezávislosti, s kritickým myslením a nadhľadom. Naším cieľom je zverejňovať zrozumiteľné analytické výstupy pre verejnú správu, odbornú aj laickú verejnosť.

Odborné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – spoločenské vedy, ekonómia, matematika;
 • schopnosť komunikovať v angličtine;
 • znalosť štatistickej analýzy dát;
 • záujem o kultúru, verejnú politiku, prácu s dátami, interdisciplinárne presahy;
 • schopnosť hľadať a spracovať informácie, záujem o spoločenskovedný výskum;
 • porozumenie potrebe a snaha tvoriť zrozumiteľné výstupy z analýz;
 • aktívny prístup, kreativita, samostatnosť, zodpovednosť.

Náplň práce

 • samostatná analytická práca;
 • analýza ekonomických údajov štátneho štatistického zisťovania KULT;
 • spolupráca na metodológii zisťovania ekonomických údajov štátneho štatistického zisťovania KULT;
 • zber a analýza ďalších ekonomických údajov;
 • tvorba samostatných analytických projektov v oblasti ekonomiky kultúry a kultúrnej politiky;
 • tvorba zrozumiteľných analytických výstupov (podkladov, prezentácií, článkov).


Výhody práce

 • podpora odborného rastu, účasť na školeniach a konferenciách;
 • pracovné miesto v centre Bratislavy;
 • podpora účasti na kultúrnych podujatiach;
 • dynamický pracovný tím, kreatívna tímová spolupráca.

Odbor výskumu a štatistiky kultúry je výskumným pracoviskom pôsobiacim v Národnom osvetovom centre. Činnosť odboru spočíva najmä v empirických sociologických výskumoch kultúry, v oblasti štatistického zisťovania kultúry z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ekonomickej analýzy kultúry. Našou ambíciou je poskytovať zrozumiteľné analytické výstupy ako podklady na tvorbu kultúrnej politiky a informácie pre odbornú a laickú verejnosť.
Viac informácii o odbore nájdete na stránke: http://nocka.sk/vyskum-statistika-kultury. V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu zašlite CV a motivačný list do 20. júla 2017 na adresu: vyskum@nocka.sk. Prípadné otázky zodpovieme aj telefonicky na číslach 02/20471 231 a 0918 716 008. Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor. Plat zamestnanca sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.