Odyseus: Koordinátorka/or programu Sociálna asistencia, Office asistentka/asistent:

  • Kdekoľvek

Koordinátorka/or programu Sociálna asistencia:

Hľadá sa človek, ktorý má rád sociálnu prácu a stotožňuje sa s prístupom harm reduction a hodnotami združenia, rád sa vzdeláva a bude pre klientov a klientky tým, na koho sa môžu obrátiť, keď sa ocitnú v ťažkostiach. Dokáže spájať rôzne svety a úspešne budovať vzťahy aj tam, kde by ich ťažko niekto očakával. Chceme, aby aktívne hľadal riešenia každodenných sociálnych a zdravotných problémov ľudí užívajúcich drogy/pracujúcich v sexbiznise a pretavil ich do projektov, ktoré bude koordinovať.

Náplň práce:

  • aktívne rozvíjanie, udržiavanie a smerovanie programu v súlade s jeho strategickým plánom
  • projektový fundraising
  • vyhľadávanie a udržiavanie kontaktu s dôležitými inštitúciami
  • terénna sociálna práca
  • a iné

Ide o kontrakt na 178 hodín mesačne s flexibilným pracovným časom.

Všetky ostatné informácie o ponuke sú tu.

Office asistentka/asistent:

Hľadá sa človek, ktorý sa stotožňuje s prístupom harm reduction a hodnotami združenia. Dokáže byť pre neoceniteľnou administratívnou posilou a spoľahlivou súčasťou tímu. O. z. Odyseus, aby sa aktívne staral o bezchybný chod programu Chráň sa sám a dôsledne plnil administratívne úlohy súvisiace s činnosťou združenia.

Náplň práce:

  • starostlivosť o sklad zdravotníckeho materiálu, vrátane nákupov
  • starostlivosť o služobné autá do terénu
  • administratívna podpora pre riaditeľku a finančnú manažérku
  • a iné

Ide o kontrakt na 80 hodín mesačne s flexibilným pracovným časom.

Ďalšie podrobnosti o ponuke sú tu.

Svoj životopis a motivačný list posielaj na odyseus@ozodyseus.sk a to najneskôr do 28. apríla 2017.