Práca v PDCS

Hľadáme trénera/ trénerku

V PDCS nájdete ľudí, ktorí sú profesionálni, hlboko presvedčení o poslaní, ktorým je hľadanie dialógu nielen v hodnotových konfliktoch, a ktorí si prácu užívajú.

Hľadáme človeka, ktorý sa teší z nových vecí, nezľakne sa konfliktu a verí, že keď sa ľudia rozprávajú, tak nájdu spôsoby ako spolu žiť. Nesľubujeme kľudnú prácu, zato vieme sľúbiť zmysluplnú prácu, ktorú si riadi každý/á pracovník/čka sám/a. Pritom zažijete fungovanie v tíme, ktorý stimuluje k hlbšiemu rozmýšľaniu a zlepšovaniu sa, a súčasne umožňuje spoločnú srandu a vzájomné ocenenie.

Od trénera/-ky očakávame:

 • Prípravu a realizáciu tréningov z portfólia PDCS (viac na stránke https://www.pdcs.sk/otvorene-kurzy), ale najmä vo vlastnej téme, ktorá je nová a blízka záujemcovi/-kyni o tento post.
 • Dlhodobé budovanie vzťahu so súčasnými a budúcimi klientami PDCS v neziskovom, verejnom a podnikateľskom sektore (komunikáciu, zisťovanie potrieb, konzultačnú pomoc, návrh a realizáciu vzdelávania).
 • Spolupracovať s tímom a vedením organizácie na iných projektoch.
 • Aktívne vyhľadávanie príležitostí pre tréningové a konzultačné aktivity s partnermi PDCS na Slovensku a v zahraničí.

Požiadavky na trénera/-ku:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa a aspoň 5 ročná vlastná skúsenosť s trénovaním v pozícii trénera/- ky preferenčne v témach mäkkých zručností.
 • Prioritne hľadáme trénera/-ku s psychologickým vzdelaním a/alebo so vzdelaním v riešení konfliktov/ peacebuidingu.
 • Aktívna angličtina je podmienkou, ďalšie jazyky výhodou.
 • Schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami, ako aj pripravenosť učiť sa vzdelávacie postupy a vytváranie programov pre “blended learning”, kde sa striedajú tradičné tréningové postupy s postupmi dištančného učenia.
 • Možnosť uvoľniť sa na niekoľkodňové akcie (občas aj počas víkendov) mimo Bratislavy a niekedy aj v zahraničí.
 • Komunikatívnosť, schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas, hodnotová blízkosť k misii PDCS (presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie o tom, že pravda sa rodí v dialógu).

Trénerovi/ trénerke ponúkame:

 • Prácu v prostredí stimulujúcom osobný rast (napr. podporou pre individuálne vzdelávacie aktivity, organizovaním interných tréningov trénerov, neobmedzeným prístup k internej vysoko kvalitnej knižnici PDCS, spoluprácou a učením sa od kolegov).
 • Prácu v organizácii, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete Partners Network, ktorú tvoria neziskové organizácie z 22 krajín. Členstvo v Partners Network umožňuje pracovníkom PDCS využívať kontakty a poznanie partnerských organizácií, ako aj prístup k realizácii projektov a kontraktov v rôznych krajinách sveta.
 • Prácu v tíme, v ktorom sa jeho členovia tešia z objavovania nového, radi spolupracujú a radi sa aj spolu zabávajú, a tiež radi filozofujú.
 • Flexibilitu vo vzťahu k veľkosti úväzku (avšak minimálne polovičný úväzok), možnosť vyberať si témy, projekty a kontrakty, do ktorých sa tréner/ka angažuje a samostatnosť pri riadení si vlastnej práce (odmeňovanie je postavené na výkone, nie na čase strávenom v práci).

Informácie pre uchádzača/-ku:

Počítame s možným nástupom uchádzača/-ky od januára 2021. Žiadosti o prijatie do tejto pozície prijímame e-mailom do 9. novembra 2020 na monika@pdcs.sk s predmetom ZAUJEM O PRACU TRENERA/-KY.

Preferujeme vzťah formou mandátnej zmluvy.

V motivačnom liste s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne tieto informácie:

 • Doterajšia trénerskú/ školiteľskú skúsenosť za posledných 5 rokov (aké témy a typy tréningov/školení ste doteraz viedli, pre koho, v akom rozsahu, uveďte 2 príklady vašich tréningov, ktoré považujete za najúspešnejšie).
 • Aké podkladové materiály k tréningu ste pripravili alebo pomohli pripraviť (manuály, publikácie, cvičenia, články ap. ). Pokiaľ máte, priložte konkrétny príklad.
 • Kto by mohol podať referenciu o Vašej školiteľskej / trénerskej praxi (2 mená s číslom mobilu a mailovou adresou). V prípade, že sa dostanete do druhého kola výberu ich oslovíme na krátky telefonický rozhovor.
 • Aké vzdelanie / prípravu k trénovaniu ste absolvovali: meno výcviku/ vzdelávacej prípravy a jej rozsah (stačí dva kurzy, akcie, ktoré považujete pre seba za najdôležitejšie).
 • Pomenovanie vlastnej nosnej témy tréningov, v ktorej sa najlepšie vyznáte a považujete ju za atraktívnu pre účastníkov. Je výhodou ak máte vlastnú, jedinečnú tému alebo prístup, k nejakej téme, ktorý ste si sami vymysleli. (prosíme, čo najkonkrétnejšie).
 • Aké tréningy realizujete počas pandémie Covid 19? Uveďte 2-3 príklady s uvedením názvu, rozsahu, cieľovou skupinou, názvom onlinovej platformy, ktorú ste využívali a referencie. Aké tvorivé a interaktívne aktivity ste použili? Uveďte aspoň jeden príklad.

CV a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „Súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzačov o pozíciu trénera/-ky boli mnou zaslané údaje spracované neziskovou organizáciou PDCS, o.z. Tento súhlas dávam na dobu určitú, t.j. do ukončenia výberového konania“. Vybraných kandidátov/-ky pozveme na osobný rozhovor. Informáciu o postúpení/ nepostúpení do 2. výberového kola na osobný pohovor oznámime uchádzačom do 23. novembra 2020. Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke www.facebook.com/PDCS.

 

________________________________________________

Hľadáme kozultanta/ku na praticipatívne procesy

V PDCS nájdete ľudí, ktorí sú profesionálni, hlboko presvedčení o poslaní, ktorým je hľadanie dialógu nielen v hodnotových konfliktoch, a ktorí si prácu užívajú.

Hľadáme človeka, ktorý sa teší z nových vecí, nezľakne sa konfliktu a verí, že keď sa ľudia rozprávajú, tak nájdu spôsoby ako spolu žiť. Nesľubujeme kľudnú prácu, zato vieme sľúbiť zmysluplnú prácu, ktorú si riadi každý/á pracovník/čka sám/a. Pritom zažijete fungovanie v tíme, ktorý stimuluje k hlbšiemu rozmýšľaniu a zlepšovaniu sa, a súčasne umožňuje spoločnú srandu a vzájomné ocenenie.

Od konzultanta/-ky očakávame:

 • Získavanie, prípravu a realizáciu participatívnych procesov pri verejnom rozhodovaní a tvorbe verejných politík. Doteraz PDCS realizovalo viac ako 20 participatívnych procesov, najmä v témach týkajúcich sa kultúry, Agendy 2030, sociálnych vecí, integrácie rómskych komunít, životného prostredia, tvorby verejných priestorov a územného plánovania (viac na https://www.pdcs.sk/sluzby/participacia-ucast-narozhodovani-tych-ktorych-sa-to-tyka-obcanov-a-stakeholdrov). Tematické zameranie uchádzača môže byť aj v inej oblasti verejných politík.
 • Dlhodobé budovanie vzťahu so súčasnými a budúcimi klientami PDCS najmä vo verejnom a neziskovom sektore, ale aj s podnikateľskými subjektmi (komunikáciu, zisťovanie potrieb, konzultačnú pomoc, návrh a realizáciu participatívneho procesu).
 • Je výhodou, ak uchádzač/ka dokáže súčasne pripraviť a viesť tréningy v zapájaní verejnosti do rozhodovania/participácii, alebo sa vyzná v strategickom plánovaní, alebo sa vyzná v evaluácii projektov a programov.
 • Spolupracovať s tímom a vedením organizácie na iných projektoch a kontraktoch.
 • Aktívne vyhľadávanie príležitostí pre konzultačné aktivity s partnermi PDCS na Slovensku a v zahraničí.

Požiadavky na konzultanta/-ku:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa a aspoň 5 ročná skúsenosť s facilitovaním a konzultovaním a aspoň 3 ročná skúsenosť s participatívnymi procesmi pri verejnom rozhodovaní (na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni).
 • Prioritne hľadáme facilitátora/ku so vzdelaním v spoločenských vedách, a/alebo so vzdelaním v riešení konfliktov/ peacebuidingu.
 • Aktívna angličtina je podmienkou, ďalšie jazyky výhodou.
 • Schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami, ako aj pripravenosť (učiť sa) viesť stretnutia prípadne vzdelávacie postupy v online priestore.
 • Možnosť uvoľniť sa na niekoľkodňové akcie (občas aj počas víkendov) mimo Bratislavy a niekedy aj v zahraničí.
 • Komunikatívnosť, schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas, hodnotová blízkosť k misii PDCS (presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie o tom, že pravda sa rodí v dialógu).

Konzultantovi/ konzultantke ponúkame:

 • Prácu v prostredí stimulujúcom osobný rast (napr. podporou pre individuálne vzdelávacie aktivity, organizovaním interných tréningov trénerov, neobmedzeným prístup k internej vysoko kvalitnej knižnici PDCS, spoluprácou a učením sa od kolegov).
 • Prácu v organizácii, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete Partners Network, ktorú tvoria neziskové organizácie z 22 krajín. Členstvo v Partners Network umožňuje pracovníkom PDCS využívať kontakty a poznanie partnerských organizácií, ako aj prístup k realizácii projektov a kontraktov v rôznych krajinách sveta.
 • Prácu v tíme, v ktorom sa jeho členovia tešia z objavovania nového, radi spolupracujú a radi sa aj spolu zabávajú, a tiež radi filozofujú.
 • Flexibilitu vo vzťahu k veľkosti úväzku (avšak minimálne polovičný úväzok), možnosť vyberať si témy, projekty a kontrakty, do ktorých sa tréner/ka angažuje a samostatnosť pri riadení si vlastnej práce (odmeňovanie je postavené na výkone, nie na čase strávenom v práci).

Informácie pre uchádzača/-ku:

Počítame s možným nástupom uchádzača/-ky od januára 2021. Žiadosti o prijatie do tejto pozície prijímame e-mailom do 9. novembra 2020 na monika@pdcs.sk s predmetom ZAUJEM O PRACU KONZULTANTA/KY PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV.

Preferujeme vzťah formou mandátnej zmluvy.

V motivačnom liste s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne tieto informácie:

 • Doterajšia konzultantská a facilitátorská skúsenosť ideálne súvisiaca s participatívnou tvorbou verejných politík za posledných 5 rokov (na akých projektoch, pri tvorbe akých verejných politík ste spolupracovali, na akých témach na akej úrovni (miestna, regionálna, národná), pre koho, v akom rozsahu a aká bola Vaša rola, v akom rozsahu. Uveďte 2 príklady vašich projektov/kontraktov, ktoré považujete za najúspešnejšie.
 • Kto by mohol podať referenciu o Vašej konzultantskej a facilitátorskej praxi (2 mená s číslom mobilu a mailovou adresou). V prípade, že sa dostanete do druhého kola výberu, ich oslovíme na krátky telefonický rozhovor.
 • Aké vzdelanie / prípravu na konzultačnú a facilitátorsku prácu (prípadne vedenie participatívnych procesov) ste absolvovali: názov vzdelávania, jeho rozsah, meno školiteľa, alebo vzdelávacej inštitúcie (stačí dva kurzy, akcie, ktoré považujete pre seba za najdôležitejšie).
 • Pomenovanie vlastnej nosnej témy pre poskytované konzultácií, v ktorej sa najlepšie vyznáte a považujete ju za atraktívnu pre možných klientov (organizácie, verejné inštitúcie, firmy).
 • V akých témach máte skúsenosť s facilitovaním stretnutí? Uveďte 3-4 príklady stretnutí (téma, pre koho, dĺžka stretnutia, prípadne program), ktoré považujete za obzvlášť úspešné.

CV a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „Súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzačov o pozíciu trénera/-ky boli mnou zaslané údaje spracované neziskovou organizáciou PDCS, o.z. Tento súhlas dávam na dobu určitú, t.j. do ukončenia výberového konania“.

Vybraných kandidátov/-ky pozveme na osobný rozhovor. Informáciu o postúpení/ nepostúpení do 2. výberového kola na osobný pohovor oznámime uchádzačom do 23. novembra 2020.

Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke www.facebook.com/PDCS.

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na monika@pdcs.sk