PDCS: finančný manažér projektov

 • Kdekoľvek

Kolegyňa/kolega bude mať zodpovednosť (v tíme, ale aj samostatne) za:

 • finančné riadenie projektov v spolupráci s projektovými manažérmi, v súlade s pravidlami jednotlivých donorských programov
 • prípravu rozpočtov, priebežných a záverečných finančných správ o projektoch
 • prípravu žiadostí o platbu
 • monitorovanie celkového finančného čerpania projektov,
 • overovanie výdavkov partnerov jednotlivých projektov a komunikáciu s partnermi pri kompletovaní dokladov
 • prípravu podkladov na prevody finančných prostriedkov v súvislosti s realizáciou projektov,
 • prípravu podkladov k vypracovaniu priebežných a záverečných správ projektov???,
 • prípravu zmien v rozpočtoch podľa priebežného čerpania financií
 • komunikáciu s finančnými manažérmi donorov
 • plnenie úloh podľa pokynov finančnej manažérky PDCS

 

Požiadavky na FMP:

 • skúsenosť s finančným manažmentom (skúsenosť s finančným manažmentom projektov financovaných EK a SlovakAid výhodou),
 • základná orientácia v účtovníctve,
 • znalosť angličtiny, znalosť ďalších jazykov je výhodou
 • schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami,
 • , zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci,
 • skúsenosť z viacerých sektorov je výhodou (neziskový, verejný, podnikateľský),
 • hľadanie tvorivých riešení a schopnosť pohotovo zareagovať na neočakávané situácie,
 • komunikatívnosť, schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas, hodnotová blízkosť k misii PDCS (presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie o tom, že pravda sa rodí v dialógu).

 

V e-maili s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne:

 • CV s vzdelaním a doterajšou pracovnou praxou,
 • Doterajšia skúsenosť s finančným riadením projektov, projekt, ktorý považujete za najzaujímavejší a prečo,
 • Mená dvoch ľudí, ktorí by mohli podať referenciu o finančno-manažérskej praxi (s číslom mobilu alebo mailovou adresou). Volali by sme im na krátky rozhovor len po Vašom súhlase, v prípade, že by ste sa dostali do záverečného kola výberu,

 

Počítame s možným nástupom uchádzačky/-a od 1.decembra 2017.

CV a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie boli mnou zaslané údaje spracované neziskovou organizáciou PDCS, o.z.“.

Žiadosti o prijatie do tejto pozície prijímame e-mailom do 31. októbra na zemanh@pdcs.sk s predmetom ZÁUJEM O PRÁCU FINANČNÉHO MANAŽÉRA PROJEKTOV.

Vybrané kandidátky a kandidátov pozveme na osobný rozhovor. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke www.facebook.com/PDCS