PDCS: Právne poradenstvo

 • Kdekoľvek

Dobrovoľnícka výzva:

Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a verejného obstarávania.

Popis zadania:

Potrebujeme konzultácie v nasledujúcich oblastiach (všetko pre potreby neziskovej organizácie):

 • oblasť ochrany osobných údajov
 • problematika verejného obstarávania z hľadiska práva
 • vypracovanie rôznych zmlúv (o dielo, licenčnej zmluvy, mandátnej zmluvy, pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dobrovoľníckej zmluvy, dohody o spolupráci s inými neziskovými organizáciami, a pod.)

Lokalita:                                         Bratislava a okolie

Časový rámec:                                 január – jún 2017 , priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • získanie užitočných informácie a objasnenie sporných bodov v oblasti ochrany osobných údajov a verejného obstarávania,
 • rozvoj zručností našich zamestnancov v danej oblasti,
 • ad-hoc poradenstvo v oblasti práva.

Profil dobrovoľníka:

 • znalosť právnych predpisov v uvedenej oblasti,
 • schopnosť komunikovať so zamestnancami občianskeho združenia, ktorí nemajú právnické vzdelanie,
 • všeobecné komunikačné zručnosti,
 • záujem o rozvoj neziskových organizácií na Slovensku,
 • aspoň čiastočne záujem o služby a témy, ktoré ponúkame v našej organizácii PDCS,
 • čiastočné skúsenosti v oblasti medzisektorovej solupráce sú vítané.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • spoznanie neziskovej organizácie/občianskeho združenia s 20 ročnou tradíciou,
 • spoznanie ľudí s rôznorodými skúsenosťami a zameraním vo viacerých oblastiach pôsobiacich na Slovensku aj zahraničí,
 • možnosť využiť našu knižnicu, ktorá obsahuje tematicky zaujímavé a bohaté publikácie,
 • možnosť zúčastniť sa jedného z našich otvorených tréningov: Facilitácia, Prezentačné zručnosti, Time management, Negociácia, Ako písať, aby nás čítali, Telo ako učiteľ, Ako vystupovať presvedčivo.

Kontaktné osoby:
Anna Zemanová, (PDCS – garantka); zemanh@pdcs.sk

Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk