PDCS: projektový/-á manažér/-ka

 • Kdekoľvek

Projekty, na ktorých bude nový/á kolega/-yňa spolupracovať sa tematicky venujú globálnemu vzdelávaniu v podmienkach SR aj EÚ. Rovnako aj rozvojovej agende 2030, obzvlášť cieľu 11 (Udržateľné mestá a komunity).

Projektový/á manažér/-ka bude mať zodpovednosť najmä za: 

 • spolukoordináciu aktivít v rámci medzinárodného projektu (15 EÚ partnerov) v oblasti rozvojovej Agendy 2030, konkrétne: logistická príprava tréningov, študijnej cesty a koordinácia malého subgrantingu pre aktívnych mladých lídrov na komunitnej úrovni v 7 krajinách
 • pomoc pri zabezpečovaní univerzitného kurzu na slovenských vysokých školách v oblasti globálneho vzdelávania (komunikácia s externými lektormi, slovenskými a zahraničnými vysokými školami, univerzitami a študentmi)
 • facilitačnú a logistickú podporu aktivít neformálnych diskusií (formát tzv. „živých kníh”) na slovenských stredných školách a kultúrnych podujatí/ vorkšopov pri príležitosti osláv Dní Afriky
 • spolukoordináciu aktivít pri analýze stavu globálneho vzdelávania (ZŠ, SŠ, VŠ) na Slovensku

Požiadavky na manažéra/-ku: 

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, prax v koordinácii projektov a znalosť mimovládneho sektora v SR a zahraničí vítaná,
 • orientácia v rozvojovej agende obzvlášť v téme globálneho vzdelávania,
 • prehľad o udalostiach vo svete a aktívny záujem o dianie okolo seba,
 • aktívna znalosť angličtiny je podmienkou, ďalšie jazyky výhodou,
 • základná počítačová gramotnosť (ovládanie práce s internetom, programov MS Office: word, excel, powerpoint) na užívateľskej úrovni, skúsenosti s tvorbou videí a kampaní vítaná,
 • skúsenosť s organizovaním podujatí vítaná,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, otvorenosť pre iné kultúry a chuť sa učiť nové veci,
 • schopnosť dodržiavať stanovené termíny,
 • možnosť uvoľniť sa na niekoľkodňové akcie (občas aj počas víkendov) mimo Bratislavy ako aj v zahraničí,
 • analytické, facilitačné (vedenie diskusií) alebo trénerské zručnosti vítané.

Informácie pre uchádzača/-čku:

Počítame s možným nástupom uchádzača/-ky od decembra 2017/ januára 2018 . Žiadosti o prijatie do tejto pozície prijímame e-mailom do 30. novembra na katarina@pdcs.sk s predmetom ZAUJEM O PRACU MANAZERA/-KY .

V motivačnom liste s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne tieto informácie:
– skúsenosti s vedením projektov,
– čo pre vás znamená globálne vzdelávanie/ o čo sa v rámci globálneho vzdelávania najviac zaujímate,
– prečo ste sa rozhodli pre túto pozíciu,
– váš prínos pre PDCS.

CV a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „Súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie boli mnou zaslané údaje spracované neziskovou organizáciou PDCS, o.z. Tento súhlas dávam na dobu určitú, t.j. do ukončenia výberového konania“.

Vybraných kanditátov/-ky pozveme na osobný rozhovor. Kontaktovať budeme len uchádzačov/-ky, ktorí/-é spĺňajú požadované podmienky.

Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke www.facebook.com/PDCS.