PDCS: Staň sa súčasťou komunitného laboratória

  • Kdekoľvek

Myslíš, že v spoločnosti treba podporovať väčšie porozumenie?

Bavilo by ťa spoznávať pozoruhodných ľudí a objavovať, ako v Česku a na Slovensku vytvárajú prijímajúce prostredie, kde dialóg má prednosť pred hejtovaním?

Chceš sa zlepšiť v tvorbe videí, zažiť si hackathon a učiť sa od odborníkov na médiá, sociálne podnikanie, prevenciu konfliktov či plánovanie kampaní?

Áno?

Potom hľadáme práve teba!

Pridaj sa k dvadsiatim mladým ľuďom z Česka a Slovenska na spoločnej ceste profesionalizácie a vzájomnej podpory. Staň sa súčasťou komunitného laboratória! Buď v tíme ľudí, ktorým okolitý svet nie je ľahostajný!

Čo ťa v komunitnom laboratóriu čaká? 

Počas 15 mesiacov sa naučíš: plánovať kampane / profesionálne využívať digitálne a mediálne nástroje / prepájať inicia vy cez siete / budovať komunitu / transformovať konflikty / uplatňovať kritické myslenie / rozumieť sociálnemu podnikaniu a sociálnym inováciám • Budeš sa podieľať na tvorbe: unikátnej mapy inicia v / manuálu budovania komunít / mediálnych výstupov • Budeš mať šancu aktívne sa zapojiť do výnimočných podujatí: Hackathon / Make Sense Camp

Ako sa zapojiť?

Vyplň prihlášku najneskôr do 15. marca a dáme ti vedieť, či máš svoje miesto medzi účastníkmi programu! Uchádzači vybraní do programu skladajú vratnú zálohu 20 eur. Podmienkou účasti je zapojenie do všetkých troch vzdelávacích blokov 24. 4. – 28. 4. 2017, 25. 9. – 29. 9. 2017 a 19. 2. – 23. 2. 2018

Podrobné informácie:

V Česku: Mariana Zbořilová, NESEHNUTÍ, mariana@nesehnuti.cz

Na Slovensku: Peter Guštafík, PDCS, peter@pdcs.sk

www.nesehnuti.cz / www.pdcs.sk