PDCS: tréner/trénerka

 • Kdekoľvek

Hľadáme odvážneho a tvorivého človeka s praxou, ktorý chce skúsiť niečo nové a nebojí sa množstva práce. Človeka, ktorý hodnotovo zapadne do tímu PDCS a je pripravený neustále sa učiť a skúšať nové postupy v učení a konzultovaní.

Trénerka/-er bude mať zodpovednosť (v tíme, ale aj samostatne) za:

 • Prípravu a realizáciu tréningov z tradičného portfólia PDCS a tiež v nejakej novej téme, ktorá je blízka záujemkyni/covi o tento post.
 • Dlhodobú prácu (komunikáciu, konzultačnú pomoc) s niektorými klientmi PDCS v neziskovom, verejnom a podnikateľskom sektore.
 • Spolupracovať s tímom a vedením organizácie na iných projektoch PDCS.
 • Aktívne vyhľadávanie príležitostí pre tréningové a konzultačné aktivity s partermi PDCS na Slovensku a v zahraničí.

Požiadavky na trénerku/-ra:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa a aspoň 5 ročná vlastná skúsenosť s trénovaním v pozícii trénerky/-a preferenčne v témach mäkkých zručností.
 • Aktívna angličtina je podmienkou, ďalšie jazyky výhodou.
 • Schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami, ako aj pripravenosť učiť sa vzdelávacie postupy a vytváranie programov pre “blended learning”, kde sa striedajú tradičné tréningové postupy s postupmi dištančného učenia.
 • Možnosť uvoľniť sa na niekoľkodňové akcie (občas aj počas víkendov) mimo Bratislavy a niekedy aj v zahraničí.
 • Komunikatívnosť, schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas, hodnotová blízkosť k misii PDCS (presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie o tom, že pravda sa rodí v dialógu).

Informácie pre uchádzačku/-a:

 • Počítame s možným nástupom uchádzačky/-a od januára 2018. Žiadosti o prijatie do tejto pozície prijímame e-mailom do 30. novembra 2017 na monika@pdcs.sk s predmetom ZAUJEM O PRACU TRENERA/-KY.
 • V motivačnom liste s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne tieto informácie:
  – Doterajšia tréningová skúsenosť v pozícii trénerky/-a za posledných 5 rokov (aké typy a témy tréningov ste trénovali, pre koho, v akom rozsahu a uveďte 2 príklady vašich tréningov, ktoré považujete za najúspešnejšie.
  –  Aké podkladové materiály k tréningu ste pripravili alebo pomohli pripraviť (manuály, publikácie, handouty, články ap. ) Pokiaľ máte, priložte konkrétny príklad.
  –  Kto by mohol podať referenciu o Vašej tréningovej praxi (2 mená s číslom mobilu alebo mailovou adresou). Volali by sme im na krátky rozhovor, len po vašom súhlase, v prípade, že by ste sa dostali do záverečného kola výberu.
  – Aké vzdelanie / prípravu k trénovaniu ste absolvovali: meno výcviku/ al. vzdelávacej prípravy a jej rozsah  (stačí dva kurzy, akcie, ktoré považujete pre seba za najdôležitejšie).
  – Čo je jedinečná téma tréningov, ktorú nik iný nerobí tak dobre ako Vy, alebo na ktorú by ste sa mohli zamerať ako na svoju jedinečnú tematickú expertízu (prosíme, čo najkonkrétnejšie).
  – Prosíme, zakomponujte do mailu niečo tvorivé (niečo, čo vôbec nečakáme), aby sme sa presvedčili, že v budúcnosti budete schopná/-ý prispieť niečím vysoko originálnym tak, ako je to zvykom v PDCS J. Toto nemusí byť najľahšie, ale pre nás je to dôležitý ukazovateľ.

CV a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „Súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie boli mnou zaslané údaje spracované neziskovou organizáciou PDCS, o.z. Tento súhlas dávam na dobu určitú, t.j. do ukončenia výberového konania“.

Vybrané kanditátky/-tov pozveme na osobný rozhovor. Kontaktovať budeme len uchádzačky/-ov, ktoré/-í spĺňajú požadované podmienky.

Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke www.facebook.com/PDCS