Stáž v Plán obnovy

Plán obnovy

Poď stážovať, získavať cenné skúsenosti a zistiť, ako sa pracuje na jednom z najväčších projektov na Slovensku. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu.

Tak, ako nám v rámci plánu obnovy záleží na budúcnosti našej krajiny, rovnako nám záleží aj na študentoch, ktorým chceme dať príležitosť, aby sa počas svojho pôsobenia u nás mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do našich tímov v rámci komunikácie a koordinácie. Počas stáže teda nebudeš variť kávu, iba ak pre seba.

Odbor koordinácie a komunikácie

  • Máme na starosti všetky komunikačné aktivity spojené s plánom obnovy, organizujeme podujatia pre verejnosť.
  • Vymýšľame vizuály a grafickú identitu plánu obnovy, aktívne komunikujeme s tlačovými a komunikačnými odbormi na ministerstvách.
  • Spravujeme sociálne siete plánu obnovy, pripravujeme komunikačné kampane, komunikujeme s médiami a odpovedáme na otázky a podnety širokej verejnosti.
  • Zodpovedáme za prípravu kľúčových podkladov, pracujeme na zabezpečovaní plnenia úloh centrálneho sekretariátu pre plán obnovy voči Európskej komisii a jednotlivým ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy
  • Spolupracujeme na zabezpečovaní koordinačných stretnutí, podujatí a konferencií so subjektmi zodpovednými za implementáciu plánu obnovy.

Koho hľadáme?

Hľadáme vysokoškolských študentov a študentky magisterského (inžinierskeho) štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí môžu stážovať aspoň 2-3X do týždňa (v individuálnych prípadoch sú možné výnimky) po dobu minimálne jedného mesiaca. Pracovná doba, preferované dni či možnosť pracovať online budú súčasťou dohody, v rámci čo najväčšej spokojnosti oboch strán.

  • Účasť na mimoškolských aktivitách a projektoch výhodou
  • Súčasťou stáže bude potvrdenie a certifikát o absolvovaní. Stáž je neplatená.

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu pošlite email na adresu patrik.zengevald@vlada.gov.sk, do predmetu správy napíšte slovo „STÁŽ“.

K mailu poprosíme priložiť:

  • Životopis
  • Motivačný list
  • Vašu akúkoľvek prácu, ktorou sa chcete odprezentovať

Vybraných uchádzačov pozveme na osobný alebo online pohovor.

Tešíme sa na Vaše prihlášky

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na patrik.zengevald@vlada.gov.sk