STÁŽ: Medzinárodná organizácia pre migráciu / Košice

 • Kdekoľvek

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka študentom/študentkám 2. stupňa vysokoškolského štúdia s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka (ovládanie ďalšieho jazyka je výhodou), ktorí sú zodpovední, komunikatívni a zaujímajú sa o problematiku ľudských práv, práv menšín, migrácie a integrácie cudzincov, 3-mesačnú stáž v kancelárii IOM v Košiciach.

Viac informácií o aktivitách IOM na Slovensku.

Úspešní uchádzači o stáž budú mať možnosť podieľať sa aktivitách IOM na Slovensku, zoznámiť sa s problematikou migrácie a integrácie cudzincov a získať skúsenosti s projektovou prácou, prácou s klientom a s fungovaním medzinárodnej organizácie v prostredí Slovenskej republiky.

Náplň stáže:

 • pomoc pri príprave a kontrole projektovej dokumentácie a preklady z a do slovenského jazyka,
 • pomoc pri implementácii projektových aktivít,
 • pomoc pri zbieraní, triedení a archivovaní informácii a dát potrebných na realizáciu projektových aktivít,
 • administratívna podpora projektových aktivít, vrátane prípravy monitorovacích reportov a žiadostí o platbu,
 • pomoc pri praktických krokoch potrebných k implementácii presídľovania, dobrovoľných návratov a integrácie,
 • pomoc pri príprave informačných materiálov pre cieľovú skupinu,
 • iné úlohy zadané vedúcou misie alebo nadriadeným.

Podmienky stáže:

 • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť pracovný čas podľa dohody),
 • pracovné voľno 2,5 dňa za každý mesiac stáže,
 • stáž je honorovaná.

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a máte záujem o stáž v kancelárii IOM v Košiciach, pošlite svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku do 16. 8. 2016 do 17.00 e-mailom na adresu: mmikolas@iom.int.  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Predpokladaný začiatok stáže je v septembri 2016.