Portál EurActiv.sk hľadá do tímu junior editorku / editora

 • Kdekoľvek

Editor / editorka bude plnohodnotnou súčasťou malého editorského tímu s možnosťou špecializácie pri pokrývaní a analyzovaní európskeho diania vo vybraných oblastiach, s dôrazom na ekonomické a hospodárske politiky EÚ a ich presah na Slovensko.

Súvisiace: Redakcia EurActiv.sk ponúka stáž v editorskom tíme

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v niektorom z odborov: európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, politológia, verejná správa, ekonomické smery
 • dobrý prehľad o fungovaní Európskej únie (rozhodovacie procesy, deľba kompetencií, politické reálie)
 • všeobecný spoločensko-politický prehľad v slovenských reáliách
 • jazykové znalosti: veľmi dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom), znalosť francúzštiny/nemčiny vítaná
 • dobrá znalosť slovenskej gramatiky a štylistiky, pozitívny vzťah k práci s textom
 • reprezentatívne vystupovanie, komunikatívnosť
 • kritické myslenie
 • spoľahlivosť, samostatnosť, iniciatívnosť
 • schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami

 

Pracovná náplň:

 • pod vedením šéfredaktorky (senior editorov) tvorba a editovanie článkov o politikách EÚ prinášajúcich pridanú hodnotu oproti bežne dostupným informáciám
 • samostatné vyhľadávanie tém na spracovanie
 • aktívny networking v oblasti, ktorú editor obsahovo pokrýva
 • účasť na odborných a tlačových konferenciách
 • spolupráca pri príprave seminárov, konferencií a podobných podujatí (spolu)organizovaných portálom EurActiv.sk vrátane výberu a pozývania hostí, či moderovania
 • spolupráca na obsahovej príprave projektov

 

Výhody práce v tíme EurActiv.sk

 • zaujímavá a nestereotypná práca
 • flexibilné pracovné prostredie ponechávajúce priestor na osobný rozvoj a odbornú profiláciu a iniciatívu
 • možnosť získania zaujímavých kontaktov
 • rozvoj nových zručností
 • čiastočne práca v medzinárodnom kolektíve

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 6. 2017

Svoje životopisy spolu s krátkym motivačným listom v anglickom jazyku posielajte na adresu bako@euractiv.sk. Kontaktovaní budú len kandidáti spĺňajúci požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.