Pridaj sa ku Greenpeace

  • Kdekoľvek
Dobrovoľníci Greenpeace získavajú vedomosti a skúsenosti v práci, ktorá ich baví a je užitočná pre životné prostredie. Ako dobrovoľník máš možnosť zapojiť sa do celej rady aktivít. Záleží iba na tvojej preferencii, časových možnostiach a schopnostiach.

Nenásilné priame akcie 

Účasť na nenásilných protestných akciách, upriamovanie pozornosti na akútne problémy a mobilizácia svojho okolia k činom.

Cyberaktivizmus

S narastajúcou prístupnosťou a vplyvom internetu má cyberaktivizmus stále väčší význam. Dve minúty na odoslanie mailu alebo podpísanie sa pod elektronickú petíciu môže veľa zmeniť.

PR, informačné a komunikačné aktivity pre verejnosť

Organizovanie a účasť na infostánkoch, tematických informačných turné, festivaloch, organizovanie fotografických výstav, koncertov, pomoc pri medializácii aktivít a tém Greenpeace.

„Greenspeakers“

V ochrane životného prostredia je nevyhnutné vzdelávanie a preto organizujeme prednášky na školách, edukačné programy, diskusné večery.

Odborné a tímové aktivity

Spracovanie internetových prieskumov, realizácia prieskumov v teréne, preklady a korekcie textov, foto a video dokumentácia a ich spracovanie, organizovanie a účasť na tréningoch a táboroch.

Aktivity v kancelárii

Pomoc s administráciou kancelárie, balenie a rozposielka zásielok, zbieranie podpisov pod petície, výroba transparentov, plagátov a odznakov k akciám Greenpeace.

Dotazník dobrovoľníka nájdeš TU!