RTVS: editor spravodajstva RTVS

 • Kdekoľvek

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI:

 • Príprava a redigovanie autorských príspevkov do vysielania, ich výber, zostava a spravodajské súhrny
 • Koordinácia práce redaktorov a konštruktívna komunikácia s autormi
 • Zodpovednosť za výber žánrov vhodných pre konkrétny typ programu
 • Hodnotenie odvysielaného programu a následná komunikácia o nedostatkoch so šéfeditorom
 • Rozhodovanie o zaradení, vyradení, doplnení či prepracovaní a nahradení príspevkov alebo ich častí od jednotlivých autorov do spravodajstva
 • Zodpovednosť za celkovú podobu, obsah, formu a aktuálnosť odvysielaných informácií
 • Kontrola jazykovej čistoty, štylistickej primeranosti a spoločenskej vhodnosti verbálnych a neverbálnych prejavov v príspevkoch
 • Zodpovednosť za vyváženosť, faktickú presnosť, nestrannosť, odbornú a profesionálnu celistvosť odvysielaných informácií
 • Spolupráca pri koordinácii a príprave informácii pre internetové portály RTVS

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

 • Prax s editovaním a redigovaním príspevkov min. 5 rokov – TV, rádio, print
 • Vzdelanie: primerané VŠ vzdelanie, (žurnalistika, masmédia, politológia, iné)
 • Výborný všeobecný spoločenský prehľad
 • Profesionálna znalosť slovenského jazyka a pravopisu (gramatika, štylistika)
 • Výborná časová organizovanosť
 • Počítačové znalosti: MS Word, Excel, Outlook – užívateľská úroveň
 • Kreativita, samostatnosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk
 • Lojálnosť a zmysel pre tímovú spoluprácu

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE:

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok/externá spolupráca

Svoj profesijný životopis s motivačným listom zasielajte na kariera@rtvs.sk