Slovak Business Agency: Odborný asistent

  • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Národný projekt NPC II – BA kraj je zameraný na podporu podnikania tak záujemcov o podnikanie ako aj malých a stredných podnikateľov v rôznych štádiách svojho životného cyklu. Podpora prostredníctvom projektu je realizovaná najmä cez štyri základné programy v rámci Národného podnikateľského centra (akceleračný, inkubačný, stážový a rastový program), ktoré cieľovej skupine projektu poskytujú široké portfólio aktivít a doplnkových služieb.Charakteristika programu:

Akceleračný program sa zameriava na fyzické osoby – nepodnikateľov z radov širokej verejnosti. Jeho cieľom je budovanie vzťahu k podnikaniu, zvyšovanie motivácie pre tvorbu nových podnikateľských nápadov a rozvoj základných podnikateľských zručností.

Náplň práce:
– vykonáva odborné pomocné činnosti a odbornú administratívnu podporu súvisiace s prípravou, organizovaním a realizáciou príslušných odborných činností v rámci jednotlivých programov;
– je zodpovedný za komunikáciu s klientmi NPC- sprostredkúvanie informácií, služieb a pod.;
– pripravuje a vedie evidenciu zrealizovaných odborných činností programu a vypracúva súvisiace výstupy potrebné pre sledovania plnenia merateľných ukazovateľov programu;
– pripravuje podklady pre posudzovanie žiadosti o služby, vykonáva administratívnu kontrolu doručených žiadostí a pripravuje podklady pre zasadnutie príslušných výberových a hodnotiacich komisií;
– vypracováva podklady pre účely propagácie a informovania o službách a pre náborové kampane príslušného programu;
– pripravuje a vedie príslušnú odbornú projektovú dokumentáciu;
– vykonáva správu a archiváciu príslušnej programovej dokumentácie;
– poskytuje odbornú podporu pre spoluprácu a komunikáciu s externým prostredím;
– pracuje s internými a externými databázovými a informačnými systémami a v určenom rozsahu spravuje webpriestor vyčlenený pre príslušný program;

Zamestnanecké výhody, benefity

– dynamická práca v mladom kolektíve;
– možnosť odborného rastu;
– účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
– započítateľná prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ;
– flexibilný pracovný čas.

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy vo formáte EUROPASS v SJ spolu so žiadosťou na nižšie uvedenú adresu alebo mailom na ap@npc.sk najneskôr do 31.08.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti – používateľ

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Access – základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– predchádzajúce skúsenosti s technologickými a/alebo grafickými úpravami webpriestoru sú výhodou;
– predchádzajúce skúsenosti s prácou s databázovými systémami a CMS riešeniami sú výhodou;
– všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
– plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
– zodpovednosť, zmysel pre detail;
– schopnosť práce v tíme, samostatnosť