Slovenská bioplynová asociácia: Generálny/a sekretár/ka

Slovenská bioplynová asociácia

Pozícia: Generálny sekretár / sekretárka
Zamestnávateľ: Slovenská bioplynová asociácia
Typ pracovného pomeru: na dobu určitú – 1 rok, 40 hodín týždenne
Trvanie pracovného pomeru: 12 mesiacov s pravdepodobným predĺžením na dobu neurčitú podľa výsledkov
Miesto výkonu práce: sídlo zamestnávateľa v Bratislave alebo home office
Mzda: 1500 – 2000 eur brutto

Náplň práce:

 • plnenie pracovných úloh zadaných predsedom, resp. predsedníctvom asociácie
 • spolupráca na strategických aktivitách SBA v energetickej, environmentálnej a klimatickej oblasti v rácmi SR a EÚ
 • komunikácia so štátnymi orgánmi a médiami
 • komunikácia s členmi organizácie a podpora vnútorných procesov združenia, tvorba interného info-spravodaja
 • koordinácia domácich a medzinárodných projektov
 • zastrešenie externej komunikácie a PR v rámci sociálnych sietí a médií, mediálny monitoring v oblasti energetiky a životného prostredia
 • spoluorganizácia interných seminárov a konferencií
 • vedenie agendy predsedu asociácie

Požiadavky:

 • nadšenie pre obnoviteľné zdroje energie
 • jazykové schopnosti: English – Advanced (C1)
 • schopnosť samostatne sa motivovať v práci a spolupracovať v tíme
 • komunikačné zručnosti, schopnosť prezentovať na verejnosti
 • schopnosť analyzovať strategické a legislatívne dokumenty v oblasti energetiky a životného prostredia
 • vedomosti z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • výhodou sú predchádzajúce skúsenosti v oblasti energetickej, environmentálnej a klimatickej politiky

Výhody:

 • vysoká flexibilita pracovného času
 • možnosť ovplyvňovať verejnú politiku
 • unikátne prostredie na prehĺbenie vedomostí a získanie skúsenosti v oblasti rozvoja najrýchlejšie rastúceho odvetvia energetiky

Stručný profesijný životopis a dôvody, pre ktoré sa uchádzate o pozíciu, prosíme zasielať emailom na: praca@sba-sk.sk, tel. kontakt: 0918 349 054.

Zaslaním svojho životopisu zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely podľa vyššie uvedeného v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na praca@sba-sk.sk