Pracovné ponuky v SNSĽP

Názov www stránky Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

SNSĽP hľadá kolegu lektora / kolegyňu lektorku

 

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok; na dobu určitú – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Termín nástupu: ihneď, dohodou

Ponúkaná mzda: od 1.000 Eur/brutto

Stručná náplň práce

 • zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania,
 • príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov,
 • tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií,
 • spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy, mimovládnymi organizáciami a inými subjektami pri organizácii a realizácii vzdelávacích aktivít,
 • aktívne vyhľadávanie možností na rozšírenie vzdelávacích aktivít Strediska v regiónoch,
 • podieľanie sa na zbere dát pri výskumnej činnosti Strediska.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, politológia, pedagogika, európske štúdiá,
 • pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • výborné komunikačné zručnosti,
 • aktívny spôsob riešenia problémov a analytické schopnosti,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a iniciatívnosť,
 • dobré organizačné schopnosti a systematickosť,
 • užívateľská znalosť PC, ovládanie programu Microsoft PowerPoint prípadne iných programov na tvorbu prezentácií,
 • orientácia v oblasti ochrany ľudských práv, prípadne vlastné aktivity v tejto oblasti vítané,
 • skúsenosti s lektoringom, s prípravou a realizáciou výchovno-vzdelávacích aktivít vítané,
 • znalosť cudzieho jazyka nie je podmienkou.

Zamestnanecké benefity

 • 4 dni dovolenky nad rámec zákona
 • 3 dni zdravotného voľna
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona
 • 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy na návštevu lekára nad rámec zákonnej úpravy
 • príspevok pri pracovnom jubileu
 • 2 dni pracovného voľna s náhradou mzdy pri narodení dieťaťa zamestnancovi a iné

Informácia o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky sú povinní/povinné zaslať: štruktúrovaný životopis, scan/kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní do 21. februára 2020 na e-mail info@snslp.sk

Súčasťou pracovného pohovoru bude praktická prezentácia v rozsahu do 10 minút na ľubovoľnú ľudskoprávnu tému pre cieľovú skupinu žiakov 2. stupňa základných škôl.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania najneskôr do 6. marca 2020.

V súvislosti s výberovým konaním žiadame uchádzačov/uchádzačky o písomné udelenie súhlasu pre SNSĽP so spracovaním a archivovaním osobných údajov uvedených v životopise v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

SNSĽP si vyhradzuje možnosť pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov/uchádzačky.

Stručná charakteristika spoločnosti:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) je národnou inštitúciou na ochranu a podporu ľudských práv (NHRI) a národným antidiskriminačným orgánom (equality body). Na základe svojich mandátov monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti. V rámci poskytovania právnych služieb vydáva odborné stanoviská vo veciach diskriminácie, uskutočňuje nezávislé zisťovania, zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.

Kontakt:

02/208 501 12, p. Pavlíčková, info@snslp.sk

________________________________________________

 

SNSĽP hľadá kolegu lektora / kolegyňu lektorku do Regionálnej kancelárie v Košiciach

 

Miesto práce: Košice

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný pracovný úväzok; na dobu neurčitú

Termín nástupu: ihneď, dohodou

Ponúkaná mzda: od 1.000 Eur/brutto

Stručná náplň práce

 • zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania,
 • príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov,
 • tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií,
 • spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy, mimovládnymi organizáciami a inými subjektami pri organizácii a realizácii vzdelávacích aktivít,
 • aktívne vyhľadávanie možností na rozšírenie vzdelávacích aktivít Strediska v regiónoch,
 • podieľanie sa na zbere dát pri výskumnej činnosti Strediska.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, politológia, pedagogika, európske štúdiá,
 • pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • výborné komunikačné zručnosti,
 • aktívny spôsob riešenia problémov a analytické schopnosti,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a iniciatívnosť,
 • dobré organizačné schopnosti a systematickosť,
 • užívateľská znalosť PC, ovládanie programu Microsoft PowerPoint prípadne iných programov na tvorbu prezentácií,
 • orientácia v oblasti ochrany ľudských práv, prípadne vlastné aktivity v tejto oblasti vítané,
 • skúsenosti s lektoringom, s prípravou a realizáciou výchovno-vzdelávacích aktivít vítané,
 • znalosť cudzieho jazyka nie je podmienkou.

Zamestnanecké benefity

 • 4 dni dovolenky nad rámec zákona
 • 3 dni zdravotného voľna
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona
 • 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy na návštevu lekára nad rámec zákonnej úpravy
 • príspevok pri pracovnom jubileu
 • 2 dni pracovného voľna s náhradou mzdy pri narodení dieťaťa zamestnancovi a iné

Informácia o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky sú povinní/povinné zaslať: štruktúrovaný životopis, scan/kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní do 21. februára 2020 na e-mail info@snslp.sk

Súčasťou pracovného pohovoru bude praktická prezentácia v rozsahu do 10 minút na ľubovoľnú ľudskoprávnu tému pre cieľovú skupinu žiakov 2. stupňa základných škôl.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania najneskôr do 6. marca 2020.

V súvislosti s výberovým konaním žiadame uchádzačov/uchádzačky o písomné udelenie súhlasu pre SNSĽP so spracovaním a archivovaním osobných údajov uvedených v životopise v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

SNSĽP si vyhradzuje možnosť pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov/uchádzačky.

Stručná charakteristika spoločnosti:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) je národnou inštitúciou na ochranu a podporu ľudských práv (NHRI) a národným antidiskriminačným orgánom (equality body). Na základe svojich mandátov monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti. V rámci poskytovania právnych služieb vydáva odborné stanoviská vo veciach diskriminácie, uskutočňuje nezávislé zisťovania, zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.

Kontakt:

02/208 501 12, p. Pavlíčková, info@snslp.sk

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na info@snslp.sk