SNSĽP: Výskumný pracovník / Výskumná pracovníčka

Názov www stránky Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Miesto práce: Laurinská, Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď, dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 1 050 EUR/mesiac

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • realizuje výskumy a prieskumy, analyzuje získané dáta, formuluje závery, vypracováva a predkladá záverečné správy z výskumov a prieskumov a odporúčania v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd vrátane zásady rovnakého zaobchádzania,
 • spracováva podklady získané z monitoringu, výskumov a prieskumov a na ich základe hodnotí dodržiavanie ľudských práv pre potreby vypracovávania Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike,
 • organizačne nastavuje, zabezpečuje realizáciu a kontroluje celý výskumný proces, od prípravy dotazníka po odovzdanie finálnych výstupov,
 • navrhuje tematické zameranie výskumov a prieskumov v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane zásady rovnakého zaobchádzania,
 • pripravuje podklady a prezentuje výstupy činnosti výskumného tímu odbornej komunite a verejnosti

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky sú povinní/povinné zaslať: štruktúrovaný životopis, scan/kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní do 12. júla 2020 na e-mail: info@snslp.sk

Ďakujeme všetkým uchádzačom/uchádzačkám za zaslanie podkladov, ktorí budú reagovať na uvedenú pracovnú pozíciu. Vyhradzujeme si možnosť pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov/uchádzačky.

V súvislosti s výberovým konaním žiadame uchádzačov/uchádzačky o písomné udelenie súhlasu pre SNSĽP so spracovaním a archivovaním osobných údajov uvedených v životopise v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania najneskôr do 30. júla 2020.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • v odbore sociálnych, právnych, politických vied alebo sociálnej a ekonomickej geografie, psychológia alebo iné vzdelanie v oblasti spoločenských vied

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v odbore v odbore sociálnych, právnych, politických vied alebo sociálnej a ekonomickej geografie, psychológia alebo iné vzdelanie v oblasti spoločenských vied;
 • pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa v prípade dosiahnutého III. stupňa vysokoškolského vzdelania;
 • skúsenosti s výskumnou činnosťou podmienkou v prípade dosiahnutého II. stupňa vysokoškolského vzdelania,
 • aktívny spôsob riešenia problémov a analytické schopnosti,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a iniciatívnosť,
 • dobré organizačné schopnosti a systematickosť,
 • užívateľská znalosť PC a znalosť programov MS Office,
 • skúsenosti so štatistickým softwarom vítané,
 • orientácia v oblasti ochrany ľudských práv vítaná,
 • komunikačná znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka,
 • komunikačná znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná.

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na info@snslp.sk