Slovensko.Digital: Sales&Fundraising

  • Kdekoľvek

Tím Slovensko.Digital sa postupne rozširuje a občianske združenie sa otvára novým členom. Taktiež Ekosystém. Slovensko.Digital poskytuje prvé služby verejnosti aj firemným klientom. Zároveň pripravuje nové produkty a zisťuje, po ktorých službách je dopyt. Práve preto potrebuje posilniť tím o sales a marketing špecialistu, ktorý sa bude venovať fundraising-u a komunikácii s firemnými klientami ekosystému.

Profil úspešného kandidáta:

Otvorený a komunikatívný človek s vysokými etickými a morálnymi štandardami, ktorý má skúsenosť s predajom, marketingom a komunikáciou so zákazníkmi. Ideálny kandidát vie samostatne pracovať, manažovať sám seba a svoje úlohy, pracovať v malom tíme, dosahovať stanovené ciele.

Obsah práce:

  • Vytvorenie a správa portfólia – predstavenie Slovensko.Digital / možnosti zapojenia do o.z. a služieb ekosystému
  • Plánovanie – vytvorenie marketing plánu a fundraisingového postupu
  • Správa klientov – vytvorenie a spravovanie databázy zákazníkov a členov o.z.,
  • Fundraising
  • Identifikácia ďalších príležitostí pre Slovensko.Digital na Slovensku aj mimo neho
  • Komunikácia s používateľmi Ekosystému

Čo získa záujemca:

  • Možnosť sebarealizácie a sebarozvoja v oblasti komunikácie a marketingu v oblasti IT
  • Možnosť aktívne ovplyvniť kvalitu slovenského eGovernment-u
  • Dobrý pocit z práce, ktorá má zmysel

Miesto práce: Binárium, Staré Grunty 18, Bratislava

Termín nástupu: ASAP

Druh pracovného pomeru: minimálne half-time (do budúcna bude preferencia full-time), vyťaženosť bude najmenej 50% kapacity.

Platové podmienky: Dohodou na pohovore

V prípade záujmu zašlite vaše CV najneskôr do 3.marca 2017 (vrátane) na adresu kontakt@slovensko.digital so subjektom mailu v tvare „Slovensko.Digital – Sales&Fundraising“. V prípade otázok sa prosíme obráťte na rovnakú e-mailovú adresu.