STÁŽ: Stále sa môžete prihlásiť na štipendium do nemeckého parlamentu

  • Kdekoľvek

Nemecký spolkový snem, Slobodná univerzita v Berlíne, Humboldtova univerzita v Berlíne a Technická univerzita v Berlíne Vás spoločne pozývajú na Medzinárodné parlamentné štipendium (IPS) na päť mesiacov do Berlína.

IPS sa orientuje na vysoko kvalifikovaných mladých ľudí so záujmom o politiku. Nemecký spolkový snem dáva mladým ľuďom šancu, aby počas 2 mesačnej stáže u člena Spolkového snemu spoznali nemecký parlamentárny systém a politické procesy v rozhodovaní, no predovšetkým získali praktické skúsenosti v oblasti práce v parlamente.

Štipendistov vyberie nezávislá výberová komisia Nemeckého spolkového snemu.

Predpoklady na štipendistov sú nasledovné:

  • slovenské štátne občianstvo
  • ukončené vysokoškolské štúdium
  • veľmi dobré ovládanie nemeckého jazyka
  • znalosti z nemeckej politiky, spoločnosti a histórie
  • vek menej ako 30 rokov na začiatku štipendia

Poskytnuté štipendium bude v hodnote 500 € mesačne, ubytovanie bude zabezpečené a náklady na poistenie a cestovné preplatené.

Uzávierka prihlášok je predĺžená do 31. júla 2015. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.bundestag.de/ips.