Staň sa členom Euroatlantického centra

  • Kdekoľvek

EAC bolo založené v roku 1999 skupinou študentov z Banskej Bystrice. Centrála organizácie dodnes sídli pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2008 EAC pôsobí aj pri Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa nachádza regionálna kancelária organizácie a Centrum pre severoamerické vzťahy, ktoré je pridruženou organizáciou a integrálnou súčasťou EAC.

Prostredníctvom organizácie diskusií, konferencií, okrúhlych stolov, workshopov, simulácií, seminárov a súťaží zapájame mladých ľudí na celom Slovensku do diskusií o budúcnosti Európy a transatlantických vzťahov. Našimi aktivitami tiež podporujeme aktívne európske občianstvo, solidaritu a toleranciu medzi mladými Európanmi.

Aktivity EAC sú postavené na troch pilieroch reprezentujúcich tri okruhy projektov, ktorými každoročne pracujeme s tisíckami študentov vysokých a stredných škôl a stovkami vysokopostavených štátnych úradníkov, expertov z mimovládnych organizácií a predstaviteľmi súkromnej sféry.

Prvým pilierom sú aktivity, ktoré realizujeme na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ide o projekty, ktoré sú riadnou súčasťou výučby na týchto školách. Ich primárnym cieľom je priniesť odborníkov z praxe medzinárodných vzťahov a bezpečnosti  k študentom týchto odborov a preniesť tak do vyučovacieho procesu prax.

Aktivity druhého piliera pozostávajú z projektov realizovaných na väčšine slovenských vysokých a stredných škôl a Slovenského bezpečnostného fóra. K vlajkovým projektom tohto typu patrí projekt Speaking tours a projekt Aliante, ktorého národným koordinátorom je EAC už od roku 2006. EAC je od roku 2006 taktiež jedným z organizátorov Slovenského bezpečnostného fóra, počtom účastníkov 2. najväčšej bezpečnostnej konferencie na Slovensku, ktorou sa už tradične otvára nová diplomatická sezóna.

Tretím pilierom sú projekty realizované na medzinárodnej úrovni. Ide najmä o vlajkový projekt Vyšehradské mládežnícke fórum, ktorý je určený pre mladých profesionálov z Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska a partnerských krajín zo Západného Balkánu, Južného Kaukazu a Ukrajiny a projekt Danube Bridges, určený študentom a mladým profesionálom z Maďarska, Rakúska a Slovenska.

Pridaná hodnota EAC leží v práci s mladou generáciou. V prvom rade sme organizáciou študentov pre študentov.

Ak  Ťa  Euroatlantické centrum zaujalo a chceš naplno využiť svoj potenciál, zašli svoj životpis na adresu: eacba@eac.sk