Štátna ochrana prírody SR: Vedúci/a sekretariátu Kancelárie generálneho riaditeľa

Názov www stránky Štátna ochrana prírody SR

Miesto práce: Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: január 2022
Mzdové podmienky (brutto): 931,5 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Riadenie a koordinovanie činnosti sekretariátu kancelárie generálneho riaditeľa ŠOP SR;
• zabezpečovanie komplexného vedenia administratívnych a špeciálnych agend;
• koordinovanie a organizačné zabezpečovanie programu generálneho riaditeľa ŠOP SR;
• kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z interných riadiacich aktov organizácie a riadiacich aktov zriaďovateľa;
• vybavovanie bežnej korešpondencie a s ňou súvisiacej spisovej agendy;
• zabezpečovanie príjmu a odosielania dennej pošty a ostatných doručených záznamov (pošta, e-mail, elektronická schránka) vrátanie vedenia evidencie doručenej a odoslanej pošty a kontroly dodržiavania lehôt;
• správa elektronických schránok všetkých organizačných útvarov vrátane správy podpisových oprávnení vedúcich zamestnancov;
• vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií v súlade s platnými právnymi predpismi;
• evidencia došlých faktúr;
• správa registratúry a archívu;
• práca s online konferenčnými systémami a technické zabezpečenie online stretnutí;
• práca s informačnými systémami SAP, Eranet, e-procurement;
• agenda ochrany osobných údajov v zmysle smernice GDPR;
• príprava interných porád vrátane zápisov z porád;
• komunikácia s notárskym úradom a príprava splnomocnení;
• spracovanie dovoleniek, cestovných príkazov členov vedenia organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity
• 5 dní dovolenky navyše;
• možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby;
• pružný pracovný čas;
• služobný mobilný telefón;
• preplatenie PN nad rámec zákona;
• poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní
Plánovaný nástup: 01.01.2022, pracovný pomer na dobu určitú ako zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 31.10.2021 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.10.2021

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: VŠ II. stupňa so zameraním na verejnú správu, právo alebo ekonomiku
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti
Microsoft Office – Pokročilý
Internet – Pokročilý
Vodičský preukaz: B
Prax na pozícii/v oblasti: prax na podobnej pozícii minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť, zmysel pre detail;
• práca s počítačom na úrovni pokročilý;
• znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý;
• bezúhonnosť.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na dana.stepankova@sopsr.sk