STÁŽ: 3-mesačná platená stáž v EP

  • Kdekoľvek

Európsky parlament ponúka možnosť 3-mesačnej stáže pre prekladateľov. Stáž bude vykonávaná v Luxembourgu a školné pre študentov je poskytované vo výške viac ako 1 200 eur na mesiac. Prihlášku je možné poslať do 15.novembra 2015!

Viac informácií nájdete kliknutím tu.