STÁŽ: Centire

 • Kdekoľvek

Podmienky stáže:

 • Študent magisterského stupňa štúdia
 • Študent bude pracovať minimálne 10 hodín týždenne (s prihliadnutím na študijné povinnosti) v priestoroch spoločnosti Záhradnícka 72, Bratislava
 • Vyplnenie elektronickej prihlášky (nezabudni uploadovať: CV a Vyjadrenie študijného poradcu – obsahujúci tvoje relevantné absolvované predmety, ako aj jazykové znalosti)
 • Úspešné absolvovanie výberového konania

Výhody stáže:

 • Možnosť získať kredity na univerzite za absolvovanie stáže
 • Príležitosť získať praktické skúsenosti rovnako ako referencie do CV
 • Každému študentovi bude počas stáže pridelený mentor, ktorý mu bude stále k dispozícii a na záver vypracuje posudok o práci študenta
 • Flexibilný pracovný čas
 • Najlepší stážista získa ako odmenu Tablet

Na akých projektoch môžeš participovať?

 • Tvorba žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej iba NFP) na podporu rastu malých a stredných podnikov
 • Vypracovanie žiadostí o NFP z medzinárodných grantových zdrojov
 • Sektorové stratégie pre vyššie územné celky/ samosprávne kraje
 • Administratívna implementácia prebiehajúcich projektov
 • Projekty v oblasti manažérskeho poradenstva zamerané na zvýšenie výkonnosti podnikov

Máš záujem o stáž?

Potom vyplň prihlášku, ktorú nájdeš na TU!!!