STÁŽ: Demagog.sk

  • Kdekoľvek
Náplň stáže:
Analýza politických výrokov a vyhľadávanie relevantných podkladov k aktuálnym politickým témam. Overovanie sľubov vlády.
Koho hľadáme:
Študentov a študentky humanitných a sociálnych odborov, najmä politológie, verejnej politiky, žurnalistiky, európskych štúdií, práva a ekonómie.
Čo očakávame:
Analytické schopnosti, všeobecný politický prehľad a záujem o dianie na slovenskej politickej scéne, znalosť anglického jazyka
Čo ponúkame:
Stážisti a stážistky sa zúčastnia procesu verejnej kontroly mediálnych výstupov politikov a budú mať tak možnosť participovať na posilňovaní dôležitej role občianskych aktivít vo verejnej sfére. Stážisti si osvoja prácu s relevantnými zdrojmi.
Praktické info:
Dĺžka základnej stáže je 12 overovacích týždňov, po 10 — 15 hodín týždenne, prevažne v pondelok a v utorok, prebieha online. V prípade obojstrannej spokojnosti sa môžeme dohodnúť na dlhšej spolupráci, vrátane iných pozícii v tíme Demagog.SK. Stáž je neplatená a dobrovoľná.
Dátum nástupu:
Dohodou
Ak vás stáž pre Demagog.SK zaujala, pošlite nám životopis a krátky motivačný list na info@demagog.sk.
******************
Kto sme

Demagog.SK vznikol ako dobrovoľnícka a nezávislá iniciatíva Mateja Hrušku a Ondreja Luntera, študentov Masarykovej univerzity v Brne, a bol oficiálne spustený 3.marca 2010.

Od konca roku 2010 je projekt organizačne zastrešený Inštitútom SGI, ktorý zabezpečuje organizačné a finančné potreby, technickú podporu a tím stážistov podieľajúcich sa na tvorbe projektu. Inštitút SGI do obsahu stránky nezasahuje.

V súčasnosti sú za chod projektu zodpovední dvaja senior analytici, projektový manažér a metodológovia.

Naše poslanie
V slovenských politických diskusiách zlyhávajú ako politici, tak niektorí moderátori. Politici často operujú informáciami, ktoré sú skreslené, účelovo vytrhávané z pôvodných kontextov, neúplné alebo priamo klamlivé. Moderátori o tom často nevedia, pretože im chýbajú informácie a nedokážu efektívne, jednoznačne a v krátkom čase oponovať. Cieľom projektu
Demagog.SK je v istom zmysle doplniť túto chýbajúcu prácu moderátorov, ako aj upozorňovať na manipulatívne narábanie s faktami zo strany politikov. Preto sledujeme politické diskusie a overujeme nakoľko sú informácie, ktoré v nich odznejú, v súlade s realitou.

Demagog.SK nemá monopol na pravdu. Zmyslom projektu je v prvom rade zvýšiť informovanosť verejnosti a prípadne dávať podnet k rozprúdeniu (verejnej) debaty o skutkovej podstate vyhlásení politikov. Pri našej práci vychádzame z verejne dostupných zdrojov, na základe ktorých tvrdenia politikov overujeme. Zmyslom toho je ukázať, koľko z toho, čo politici v reláciách tvrdia, by mali možnosť overiť si bežní ľudia, ak by na také niečo mali čas.

Pre viac informácii kliknite na náš web, najnovšie overenia výrokov nájdete aj na Facebook stránke projektu.