STÁŽ: IFP (Inštitút finančnej politiky) – Stály stážista/stážistka

 • Kdekoľvek

Podieľaj sa na oficiálnych prognózach ekonomiky, presnejšom odhadovaní daňových príjmov, či analýze verejných výdavkov a získaj tak na zaujímavých projektoch neoceniteľné skúsenosti. IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Názov pozície: Stály stážista / stážistka

Forma: flexibilná pracovná doba, max. 20 hod. / týždeň

Dátum nástupu: dohodou, trvanie stáže spravidla do konca školského roka

Odmena: 4,00 € / hod.

Náplň práce:

 • Stály stážista bude pod dohľadom seniora spolupracovať na konkrétnom projekte.
 • Príklady projektov z minulosti:
  • Estimates of the Slovak zero-coupon yield curve
  • Unemployment in Slovakia
  • Používateľské rozhranie kalkulačky hodnoty bytov
  • Zber dát pre Ceny potravín – nowcasting

Požiadavky:

 • Počítačové zručnosti:
  • Excel – pokročilý
  • MATLAB, Eviews, Stata – pokročilý aspoň z jedného zo zoznamu

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk s názvom pozície v predmete emailu.

Informácie o IFP nájdete v letáku a našich publikáciách. Pre novinky, rôzne ekonomické zaujímavosti a pracovné ponuky nás sleduj na facebooku.

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory, projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze zastrešuje novovzniknutý útvar UHP. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje štrukturálnym politikám (školstvu, trhu práce, zdravotníctvu a hospodárstvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov a pripravuje ich krátkodobú a dlhodobú projekciu.