STÁŽ: Inštitút finančnej politiky

  • Kdekoľvek

IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Názov pozície: Letný stážista / stážistka

Forma: trvanie stáže približne od júla do augusta 2017

Dátum nástupu: dohodou

Odmena: bez finančnej kompenzácie

Náplň práce:

  • Letný stážista bude pod dohľadom seniora samostatne pracovať na zvolenom projekte.

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV prostredníctvom  online formulára.

Pozri si naše  publikácie. Pre novinky, rôzne ekonomické zaujímavosti a pracovné ponuky nás sleduj na  facebooku.

 

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory, projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze zastrešuje novovzniknutý útvar  UHP. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje štrukturálnym politikám (školstvu, trhu práce, zdravotníctvu a hospodárstvu) z pohľadu verejných financií.

Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov a pripravuje ich krátkodobú a dlhodobú projekciu.

Adresa

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Inštitút finančnej politiky

Štefanovičova 5 P. O. BOX 82 817 82 Bratislava

Slovenská republika

Sekretariát

Tel:     +421-2-5958 2512

Fax:    +421-2-5958 2598

Web:  http://www.finance.gov.sk/ifp

Facebook: www.facebook.com/ifp.mfsr

 

Bližšie informácie nájdete TU!