STÁŽ: Junior Professionals in Delegations

  • Kdekoľvek

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia (EK) schválili program 9-mesačnej stáže s možnosťou jej predĺženia o ďalších 9 mesiacov, ktorý je určený pre úspešných absolventov s krátkou praxou v maximálnej dĺžke do 4 rokov. Od kandidátov sa očakáva vysoký stupeň motivácie a vyznávanie hodnôt a princípov Európskej únie.
ESVČ a EK ponúka SR jedno stážové miesto na vybranej Delegácii EÚ a jedno stážové miesto v EK. Každý záujemca sa môže uchádzať len o jednu z pozícií, nie je možné podávať si prihlášky súčasne na stáž v ESVČ aj v EK.

Všetky potrebné informácie ako aj formulár prihlášky sú zverejnené na adrese:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/node/2463_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17642/node/17642_fr

Do výberového procesu sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • štátne občianstvo SR,
  • ukončené vzdelanie  Mgr., Ing., ArtD
  • znalosť anglického a francúzskeho jazyka,
  • prax.

Prosíme všetkých záujemcov, aby posielali vyplnené prihlasovacie formuláre na adresu jpd@mzv.sk najneskôr do 31. januára 2017.

MZVaEZ SR súčasne žiada uchádzačov, aby spoločne s formulárom zaslali tieto doplňujúce doklady:

1. Kópie certifikátov potvrdzujúcich znalosť cudzieho jazyka podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky) na úrovni:

Anglický jazyk  – aspoň úroveň C1 a súčasne francúzsky jazyk – aspoň úroveň B2,

2.    Potvrdenie o praxi v týchto odboroch:

  • politická, tlačová a informačná činnosť (pre stáž v ESVČ),
  • rozvojová pomoc, obchod a ekonomika (pre stáž v EK),

3.   Diplom o ukončení štúdia Mgr., Ing., ArtD.

Prvotný výber 4 kandidátov zo Slovenska zabezpečí MZVaEZ SR, konečný výber následne uskutoční ESVČ a EK.

 

Viac informácií nájdete TU!