STÁŽ: Medzinárodná organizácia pre migráciu

 • Kdekoľvek

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hľadá študentov magisterského štúdia práva alebo verejnej správy s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka (ovládanie ruského jazyka je výhodou), ktorí sú zodpovední, komunikatívni a zaujímajú sa o problematiku ľudských práv, práv menšín, migrácie a integrácie cudzincov, na stáž v Migračnom informačnom centre IOM (MIC) v Košiciach.

MIC je v slovenských podmienkach prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho poradenstva, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života migrantov. MIC poskytuje svojim klientom právne a sociálne poradenstvo v oblastiach pracovnej a sociálnej integrácie ako napr. zamestnanie, podnikanie, rodina, bývanie, zdravotná starostlivosť, poistenie, prístup k vzdelávaniu, získanie štátneho občianstva a pod.

Informácie o činnosti centra môžete nájsť na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Úspešní uchádzači o stáž budú mať možnosť podieľať sa na aktivitách MIC, zoznámiť sa s problematikou migrácie a integrácie cudzincov a získať skúsenosti s projektovou prácou, prácou s klientom a s fungovaním medzinárodnej organizácie v SR.

Náplň stáže:

 • evidencia klientov a príprava podkladov pre klientov MIC,
 • asistencia pri  poradenstve a konzultáciách s klientmi,
 • odborné preklady a účasť na odborných podujatiach,
 • sledovanie rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a ESĽP v oblasti práv migrantov,
 • pomoc klientom v komunikácii s úradmi a  orgánmi štátnej správy,
 • pomoc pri organizovaní konferencií a odborných seminárov,
 • podieľanie sa na dennej prevádzke MIC.

Podmienky stáže:

 • Predpokladaný začiatok stáže: november 2017.
 • Trvanie stáže: 3 mesiace.
 • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť pracovný čas podľa dohody).
 • Pracovné voľno 2,5 dňa za každý mesiac stáže.
 • Stáž je honorovaná.

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a máte záujem o stáž v v MIC IOM v Košiciach, pošlite svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku do 22. 10. 2017 e-mailom na adresu: mmikolas@iom.int. Do predmetu emailu prosím uveďte: Ponuka stáže v Migračnom informačnom centre IOM v Košiciach.