STÁŽ: MPO hľadá 30 stážistov na rôzne pozície

  • Kdekoľvek

Medzinárodná organizácia práce (MPO), špecializovaná organizácia Organizácie spojených národov so sídlom v Ženeve hľadá 30 stážistov na rôzne pozície, ako napr. kolektívne vyjednávanie, zelené pracovné miesta, mzdová politika, bezpečnosť a zdravie, štatistiky, tlmočenie, sociálna politika, a mnohé iné. Stáže sú platené s dĺžkou trvania 3-6 mesiacov. Deadline prihlášok je do 6. septembra 2015!

Viac informácií nájdete tu