STÁŽ: Nadácia Pontis

 • Kdekoľvek

Čo môžeš získať

 • prax v treťom sektore a šancu zistiť, ako funguje
 • vedomosti v oblasti zodpovedného podnikania, firemnej filantropie alebo rozvojovej spolupráce
 • praktické skúsenosti (písanie článkov, návrhov projektov, preklady a tlmočenie, organizácia podujatí)
 • účasť na medzinárodných a domácich akciách (konferencie, stretnutia, semináre)
 • zapojenie sa do interných aktivít, ktoré rozšíria tvoje vedomosti (tréningy, workshopy…)
 • certifikát o stáži pre potreby životopisu

Čo stážista zvyčajne robí

 • pomáha pri organizovaní akcií
 • rešerš na zadanú tému
 • preklady, jazykové korektúry (špeciálne študenti cudzích jazykov)
 • administratívna pomoc (telefonáty, korešpondencia, príprava zmlúv a dokumentov)
 • sprevádzanie hostí na Slovensku (VIP, partnerské organizácie, študijné cesty)
 • písanie článkov, príprava iných materiálov pre internetové stránky
 • dopĺňanie databáz

Vklad stážistu

 • dobrovoľná bezplatná pomoc nadácii, minimum 80 hodín (napr. 2 mesiace á 10 hodín týždenne)

Požiadavky na stážistu pre tému rozvojovej spolupráce

 • štúdium politológie, sociológie, sociálnych a ekonomických odborov, cudzích jazykov, európskych štúdií
 • študent minimálne 2. ročníka univerzity
 • výborné jazykové znalosti, aktívna znalosť angličtiny je podmienkou, znalosť ruštiny výhodou

Požiadavky na stážistu v téme zodpovedného podnikania a firemnej filantropie

 • záujem o tému
 • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom

Čo treba spraviť

 • vyplň a odošli túto prihlášku (v prípade, že sa uchádzaš o stáž v téme rozvojovej spolupráce, vyplň ju v angličtine)

V prípade záujmu vyplň prihlášku na TEJTO STRÁNKE!