STÁŽ: Národný konvent o EÚ hľadá stážistu/ku

  • Kdekoľvek

Národný konvent o EÚ prichádza s ponukou stáže pre študentov. Jedná sa o dlhodobú, časovo flexibilnú stáž v minimálnej dĺžke 8 týždňov. Získate nielen skúsenosti s projektom Národného konventu o EÚ, praxi na Úrade vlády SR, ale aj osvedčenie o vykonanej stáži.

Ak Vás ponuka stáže zaujala a máte záujem začať od septembra 2015, pošlite štruktúrovaný životopis a krátky motivačný list na konvent@vlada.cz.

Viac informácií nájdete tu.