STÁŽ: OPEC Fund for International Development, Viedeň – prihlášky do 1. 10. 2015