STÁŽ: PDCS

 • Kdekoľvek

 PDCS pôsobí na Slovensku od roku 1991. Poslaním PDCS je spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť participatívne prístupy a mechanizmy na dialóg a predchádzať konfliktom v najširšom slova zmysle. Zameriava sa tiež na pomoc v rozvojových programoch a sprostredkovanie kultivovaného dialógu medzi rôznymi záujmovými skupinami. PDCS je súčasťou siete podobných inštitúcií Partners Global v 20 krajinách sveta so sídlom vo Washingtone.

Čo ponúkame?

 • možnosť naučiť sa, ako funguje nezisková organizácia a prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku
 • osobný mentoring pri profesionálnom rozvoji stážistu ako projektového asistenta
 • možnosť zadarmo sa zúčastňovať vzdelávacích programov (najmä otvorených tréningov), ale aj iných akcií organizovaných PDCS, ako spoločných obedov, lunchseminárov a podobne
 • možnosť naučiť sa veľa nových vecí od kolegov v PDCS a prispieť svojimi záujmami a know-how do kolektívu
 • odporúčanie/referencie a potvrdenie o stáži pre budúcich zamestnávateľov

Čo očakávame?

Stáž 1: Stážovanie na projekte globálneho rozvojového vzdelávania na slovenských univerzitách:  „Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II.“

 • záujem o projektový cyklus v praxi (plánovanie aktivít, príprava správ, komunikácia s prizvanými expertmi, lektormi, účastníkmi projektu, príprava tréningov a diskusií pre verejnosť, …)
 • orientácia v rozvojovej agende obzvlášť v téme globálneho rozvojového vzdelávania
 • aktívna znalosť angličtiny
 • základná počítačová gramotnosť (ovládanie práce s internetom: google nástroje, youtube, facebook, programov MS Office: word, excel) na užívateľskej úrovni
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilitu, otvorenosť pre iné kultúry a chuť sa učiť nové veci
 • prehľad o udalostiach vo svete a aktívny záujem o dianie okolo seba.

Informácie o podobnom projekte: http://www.pdcs.sk/sk/projekty/projekt-riesenie-konfliktov-v-rozvojovom-kontexte.html

V prípade záujmu o stáž kontaktujte Katarínu Bajzíkovú mailom na katarina@pdcs.sk.

Stáž 2: Stážovanie na medzinárodnom projekte Európska sieť pre nenásilie a dialóg

 • dobré komunikačné zručnosti v SJ a AJ (komunikácia a vybavovanie prostredníctvom emailov, telefonicky)
 • organizačné predpoklady – zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota učiť sa nové veci (pomoc pri organizácii konferencie a workshopov v rámci projektu)
 • ovládanie programov Microsoft Office (hlavne Word, Excel) na užívateľskej úrovni (zapisovanie na stretnutiach a konferenciách, tvorba prehľadových tabuliek, úprava dokumentov…)
 • záujem o hodnotové témy (práva menšín, migrácia, geopolitika, náboženstvo),
 • predpoklady na prácu s webom PDCS (písanie článkov/blogov, práca s textom a obrazovým materiálom, príprava podkladov)
 • ochota participovať a pomôcť na iných aktivitách PDCS podľa aktuálnej situácie a ponuky,
 • disponibilita 8 až 16 hodín týždenne (ideálne v pondelok + ďalší deň podľa možností)
 • chuť dozvedieť sa viac o fungovaní občianskej spoločnosti na Slovensku 🙂

Informácie o projekte: http://www.pdcs.sk/sk/projekty/europska-siet-pre-nenasilie-a-dialog.html

V prípade záujmu o stáž kontaktujte Lukáša Zoráda mailom na lukas@pdcs.sk.

Stáž 3: Stážovanie na projekte o riešení konfliktov a demokratickej participácii na Ukrajine

 • znalosť ukrajinčiny a/alebo ruštiny na úrovni bežnej komunikácie, znalosť angličtiny na úrovni odbornej komunikácie (písomný styk)
 • záujem o problematiku občianskej spoločnosti a spoločenských reforiem na Ukrajine
 • organizačné predpoklady – zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota učiť sa nové veci (pomoc pri organizácii tréningov a workshopov v rámci projektu)
 • ovládanie programov Microsoft Office (hlavne Word, Excel) na užívateľskej úrovni (zapisovanie na stretnutiach a konferenciách, tvorba prehľadových tabuliek, úprava dokumentov…)
 • ovládanie práce s internetom (google nástroje, youtube, Facebook…), ovládanie výroby jednoduchých videí vítané
 • predpoklady na prácu s webom PDCS (písanie článkov/blogov, práca s textom a obrazovým materiálom)
 • disponibilita 8 až 16 hodín týždenne (ideálne v pondelok + ďalší deň podľa možností)

Informácie o projekte z minulého roka: http://www.pdcs.sk/sk/projekty/skola-aktivneho-obcianstva-ukrajina-slovensko.html

V prípade záujmu o stáž kontaktujte Zuzu Fialovú mailom na zuza.fialova@pdcs.sk.

Stáž 4: Stážovanie na projekte „Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku” (*stáž prebieha na Slovensku)

 • záujem o získanie skúseností v oblasti manažovania projektu (účasť na plánovaní aktivít, príprave správ, reportovaní) a v oblasti rozvojovej spolupráce
 • organizačné predpoklady – zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota učiť sa nové veci (pomoc pri organizácii tréningov a workshopov v rámci projektu)
 • záujem o aktívnu účasť na plánovaní a realizácii študijných ciest pre lídrov albánskych MNO na Slovensku
 • dobré komunikačné zručnosti v SJ a AJ (komunikácia s partnerskou organizáciou v Albánsku a slovenskými expertmi)
 • ovládanie programov Microsoft Office (hlavne Word, Excel) na užívateľskej úrovni
 • disponibilita 8 až 16 hodín týždenne, resp. viac počas konania dvoch týždňových študijných ciest; možnosť spojenia so stážou 5 (predovšetkým práca sknižnicou).

Informácie o projekte z minulého roka: http://www.pdcs.sk/sk/projekty/lidri-mno-pre-lepsie-partnerstvo-a-spolupracu-v-albansku.html

V prípade záujmu o stáž kontaktujte Adelu Tihlárikovú mailom na adela@pdcs.sk.

Stáž 5: Stážovanie – administratívna a organizačná podpora

 • chuť aktívne sa zapájať do prípravy a realizácie tréningov a iných vzdelávacích aktivít PDCS
 • ochota učiť sa nové veci – práca s web stránkou PDCS a aplikáciami (knižnica, adresár)
 • asistencia v oblasti administratívy – aktualizovanie databáz, archivovanie dokumentov, príprava prehľadu aktivít PDCS
 • ovládanie programov Microsoft Office (hlavne Word, Excel) na užívateľskej úrovni (zapisovanie na stretnutiach a konferenciách, tvorba prehľadových tabuliek, úprava dokumentov…)
 • disponibilita 8 až 16 hodín týždenne a možnosť spojenia so stážou 4 v čase, keď sa projektové aktivity dejú mimo SR.

V prípade záujmu o stáž kontaktujte Moniku Strakovú mailom na monika@pdcs.sk.

Preferujeme záujemcov, ktorí môžu stážovať minimálne niekoľko mesiacov a môžu byť osobne prítomní v PDCS cca 2 – 3 x do týždňa.

Ak Vás stáž 1, 2, 3, 4 alebo 5 v PDCS zaujala, pošlite prosím na uvedené mailové adresy Vaše CV a krátky motivačný list odpovedajúci na 2 otázky: „Čo sa chcem počas svojej stáže v PDCS naučiť?“ a „Čím môžem PDCS obohatiť?“.

V predmete mailu uveďte názov stáže, o ktorú sa zaujímate a všetko nám zašlite najneskôr do 8. januára 2017.