STÁŽ: Platená stáž vo Výbore regiónov

  • Kdekoľvek

Každoročne Výbor regiónov (VR) ponúka 5-mesačnú stáž pre obmedzený počet absolventov vysokých škôl:

• od 16. februára do 15. júla (jarné obdobie);

• od 16. septembra do 15. februára nasledujúceho roka (jesenné obdobie).

Každý stážista je priradený konkrétne na špecifické oddelenie VR. Povaha práce do značnej miery závisí na danom oddelení. Niektoré oddelenia sú viac politicky orientované, iné sú viac administratívne. Všeobecne platí, že pridelený druh práce zodpovedá výkonu na pozícii junior úradníkov (AD5).

Cieľom stáže v rámci Výboru regiónov, je:

• poskytnúť jedinečnú, z prvej ruky skúsenosť fungovania VR a inštitúcií EÚ vo všeobecnosti;

• získať praktické skúsenosti a znalosti denno-dennej na oddeleniach VR;

• pracovať v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí;

• mať možnosť usporiadať exkurziu v súvislosti s politickými prioritami výboru;

• uviesť do praxe poznatky získané počas štúdia, a to najmä v oblastiach pôsobnosti absolventov.

Viac informácií o stáži nájdete tu.