STÁŽ: Ponuka absolvovania odbornej stáže v SAMRS, Slovak Aid

  • Kdekoľvek

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v druhom polroku 2015 poskytuje možnosť absolvovania študentskej stáže v mesiacoch september – november. Stáž je primárne určená študentom žurnalistiky a masmediálnej komunikácie s prihliadnutím na individuálnu motiváciu žiadateľa, odborné a osobnostné charakteristiky. O prijatí a umiestnení študenta rozhodujú aktuálne kapacitné možnosti agentúry. Cieľom stáže je možnosť oboznámiť sa s činnosťou agentúry a problematikou medzinárodnej rozvojovej spolupráce so zameraním na verejnú informovanosť a externú komunikáciu agentúry.

 

Podmienky pre zaradenie do výberového konania pre absolvovanie stáže:

• ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore žurnalistika, masmediálna komunikácia
• aktívna znalosť anglického jazyka
• dobrá znalosť MS Office (Word, Excel, Power Point), výhodou znalosť programov: InDesign, Photoshop, Movie Maker, Final Cut Pro a pod.
• splnené administratívne záležitosti: štruktúrovaný životopis, vysokoškolský diplom
• potvrdenie o štúdiu, úspešné absolvovanie osobného pohovoru.

 

Všeobecné informácie o stáži:

• odporučená dĺžka stáže je 4-12 týždňov
• stáž sa realizuje v priestoroch SAMRS, Grösslingová 35, Bratislava
• odporučený týždenný pracovný čas je 10-20 hodín
• študentovi je pri nástupe na stáž pridelený garant, ktorý je zodpovedný za odbornú náplň, plán stáže a zároveň zaškolenie študenta
• SAMRS neposkytuje za vykonanú stáž finančnú ani inú odmenu, všetky náklady spojenés absolvovaním stáže si hradí študent sám

 

Náplň práce:

• administratívna činnosť, vypracovávanie podkladov, informácií, štatistík, databáz
• návrhy a grafické spracovanie publikácií, propagačných materiálov, tvorba video spotov a pod.
• príprava tlačových správ, článkov, komunikácia s médiami
• preklady z a do anglického jazyka
• a iné činnosti podľa pokynov garanta stáže

 

Kontakt:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Mgr. Eva Klanduchová / eva.klanduchova@slovakaid.sk
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

Pre viac informácií o SAMRS kliknite tu.