STÁŽ: Ponuka stáže u Európskeho ombudsmana

  • Kdekoľvek

Ombudsman ponúka dvakrát ročne stáže, a to najmä absolventom univerzít s právnickým zameraním. V závislosti od potrieb úradu stáže prebiehajú v Štrasburgu alebo v Bruseli. Každý rok začínajú 1. septembra a 1. januára.

Je nevyhnutné, aby stážisti v úrade ombudsmana dobre ovládali anglicky jazyk. Prihlášky sa preto musia posielať v anglickom jazyku. Z tých istých dôvodov, sú dokumenty týkajúce sa prihlášok na stáž dostupné iba v angličtine.

Pre viac informácií kliknite na tento link.