STÁŽ: RTVS

  • Kdekoľvek

RTVS ponúka študentom stredných a vysokých škôl možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické poznatky do praxe, a tak sa aktívne zapojiť do pracovného procesu, či už v rámci televízneho alebo rozhlasového vysielania.

Stáže sú krátkodobé alebo dlhodobé, realizované priamo na útvaroch RTVS, kde pod mentorským vedením stážisti pracujú na svojom konkrétnom projekte alebo vykonávajú konkrétnu pracovnú činnosť.

O študentskú stáž sa môže uchádzať študent:

– predložením svojho konkrétneho projektu (študentskú prácu – ročníkovú, bakalársku, diplomovú, rigoróznu), ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
– alebo prihlásením sa na konkrétnu uverejnenú študentskú stáž alebo projekt.

Študentská stáž je neplatená (v prípade, ak nie je uvedené inak) a stážista môže odpracovať max. 20 hodín týždenne.

Rozhlasová redaktorská stáž v RTVS

Ak si študent alebo čerstvý absolvent masmediálnych odborov, PRIHLÁS SA NA STÁŽ POD OBRÁTENOU PYRAMÍDOU. Vyber si stáž, ktorá Ťa zaujme, a pošli nám svoju prihlášku. Viac v inzerátoch nižšie.

Stáž pre slovenských študentov v zahraničí

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Študentská stáž je výborný spôsob, ako sa po skončení školy uchádzať o zamestnanie v RTVS alebo spoluprácu s RTVS.

Oficiálna stránka ponuky.