STÁŽ: SARIO hľadá stážistov na august a september

 • Kdekoľvek

Stážuj v SARIO!

Aplikuj svoje vedomosti a zručnosti a získaj pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach rozvoja investícií a podpory exportu.

KTO?

Študent, absolvent bakalárskeho stupňa VŠ.

Odborné zameranie:

 • spoločensko-vedné odbory (medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod, ekonómia, marketing, právo),
 • informatika, programovanie

KEDY? v mesiacoch august – september 2015 (20 hodín týždenne)

Pohovory s vybranými záujemcami sa uskutočnia od 29. – 30. júla 2015 (osobne v BA alebo Skype)

Vyhodnotenie 31. júla a následne nástup na stáž 3. augusta 2015

PREČO?

 • získanie nových zručností v oblasti štátnej podpory investícií a exportu
 • prestížna pracovná skúsenosť
 • kontakt so zaujímavými ľuďmi z firemného, verejného aj štátneho sektora
 • získanie informácií a možnosti spolupráce pri vypracúvaní záverečných prác či ŠVOČ
 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže spojený s hodnotením študenta

ČO budete robiť?

Náplň stáže závisí od umiestnenia stážistu na jednotlivých odboroch SARIO:

Odbor na podporu exportu a exportérov

 • náplň stáže: spolupráca na organizácii medzinárodných podujatí; spolupráca pri tvorbe a redakcii teritoriálnych ekonomicko-obchodných analýz rôznych štátov sveta; spolupráca na projekte „Portál pre exportéra“; účasť na rokovaniach a administratívna podpora
 • predpoklady záujemcu: komunikatívnosť, kreativita, organizačné zručnosti a dynamická povaha; pokročilá znalosť angličtiny (ďalšie jazyky sú výhodou); práca s MS Office, znalosť práce s redakčnými systémami (najmä WordPress) je výhodou

Odbor na podporu prílevu zahraničných investícií

 • náplň stáže: výskumno-analytická činnosť a aktualizácia prezentačných  materiálov; asistencia pri investičných projektoch (vyhľadávanie údajov pre dopyty súvisiace s realizáciou potenciálnych investičných zámerov v SR); účasť na pracovných stretnutiach a asistencia pri organizácii podujatí; administratívna podpora
 • predpoklady záujemcu: znalosť ekonomických pojmov, schopnosť práce so štatistickými a číselnými údajmi; pokročilá odborná znalosť angličtiny (ďalšie jazyky sú výhodou); pokročilý užívateľ MS Office (Excel, Powerpoint); flexibilita a ochota učiť sa novým veciam; schopnosť pracovať v tíme

Odbor na podporu slovenských podnikateľov v regiónoch

 • náplň stáže: podpora pri príprave analýz; nábory podnikateľov na medzinárodné podujatia; podpora pri príprave materiálov k ponukám nehnuteľností a aktualizácia databáz; účasť na podujatiach a ich spoluorganizácia; vyhľadávanie spoločností na základe profilov
 • predpoklady záujemcu: komunikatívnosť, dynamická povaha, analytické myslenie, práca s MS Office

AKO?
Vyberte si odbor a umiestnenie podľa Vašej preferencie
Napíšte e-mail v angličtine v rozsahu max. 120 slov, v ktorom:

 • v prvom odseku popíšete Vašu motiváciu
 • kreatívne navrhnete 1 konkrétny spôsob ako môžete Vašimi schopnosťami prispieť k činnosti SARIO v závislosti od vybraného umiestnenia
 • v poslednom odseku sa pochválite 1 najvýznamnejším výsledkom Vášho doterajšieho snaženia

Priložte životopis v anglickom jazyku (v rozsahu max. 1 strany)

V predmete e-mailu uveďte „STÁŽ“ a vybraný odbor

E-mail zašlite Michalovi Polgárovi do 28. júla 2015 na adresu polgar@sario.sk

E-maily, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky rozsahu a štruktúry nebudú akceptované.

Oficiálna stránka ponuky: http://www.sario.sk/sk/novinky/stazuj-v-sario