STÁŽ: Stáže v Rade EÚ – prihlášky do 1. 10. 2015

  • Kdekoľvek

Generálny sekretariát Rady ponúka povinné neplatené stáže, a to na obdobie od 1. februára 2016 do 30. júna 2016.

Termín na podávanie prihlášok je 1. október 2015.

Formulár prihlášky a viac informácií nájdete na tejto stránke: link.