STÁŽ: Stážuj pre CENTIRE a vyhraj tablet!

  • Kdekoľvek

Študentom vysokých škôl ponúka CENTIRE možnosť absolvovať stáž v dĺžke 100 hodín.

Podmienky stáže:

–  Študent magisterského stupňa štúdia
–  Študent bude pracovať minimálne 10 hodín týždenne (s prihliadnutím na študijné povinnosti) v priestoroch spoločnosti Záhradnícka 72, Bratislava
–  Vyplnenie elektronickej prihlášky (nezabudni uploadovať: CV a Vyjadrenie študijného poradcu – obsahujúci tvoje relevantné absolvované predmety, ako aj jazykové znalosti)
–  Úspešné absolvovanie výberového konania

Výhody stáže:

–  Možnosť získať kredity na univerzite za absolvovanie stáže
–  Príležitosť získať praktické skúsenosti rovnako ako referencie do CV
–  Každému študentovi bude počas stáže pridelený mentor, ktorý mu bude stále k dispozícii a na záver vypracuje posudok o práci študenta
–  Flexibilný pracovný čas
–  Najlepší stážista získa ako odmenu Tablet

Ako na to?

Na akých projektoch môžeš participovať?

–  Tvorba žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej iba NFP) na podporu rastu malých a stredných podnikov
–  Vypracovanie žiadostí o NFP z medzinárodných grantových zdrojov
–  Sektorové stratégie pre vyššie územné celky/ samosprávne kraje
–  Administratívna implementácia prebiehajúcich projektov
–  Projekty v oblasti manažérskeho poradenstva zamerané na zvýšenie výkonnosti podnikov

Máš otázky?

Sleduj Centire na Facebooku alebo napíš na: staz@centire.com

Máš záujem o stáž?
Potom vyplň túto elektronickú prihlášku >>>