STÁŽ: Stážuj v SARIO

 • Kdekoľvek

Aplikuj svoje vedomosti a zručnosti a získaj pracovné skúsenosti
v rôznych oblastiach rozvoja investícií a podpory exportu.

KTO?

 • študent, absolvent bakalárskeho stupňa VŠ
 • odborné zameranie:
  • spoločensko-vedné odbory (medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod, ekonómia, marketing, právo)
  • informatika, programovanie

KEDY?

 • v mesiacoch október – december zimného semestra 2015
  (10 hodín týždenne)
 • pohovory s vybranými záujemcami sa uskutočnia od 7. — 9. októbra 2015 (osobne v Bratislave alebo Skype)
 • vyhodnotenie 9. októbra a následne nástup na stáž 12. októbra 2015

PREČO?

 • získanie nových zručností v oblasti štátnej podpory investícií a exportu
 • prestížna pracovná skúsenosť
 • kontakt so zaujímavými ľuďmi z firemného, verejného aj štátneho sektora
 • získanie informácií a možnosti spolupráce pri vypracúvaní záverečných prác či ŠVOČ
 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže spojený s hodnotením študenta

ČO BUDETE ROBIŤ? 

Náplň stáže závisí od umiestnenia stážistu na jednotlivých odboroch SARIO:

Odbor na podporu exportu a exportérov

 • náplň stáže: spolupráca na organizácii medzinárodných podujatí, spolupráca pri tvorbe a redakcii teritoriálnych ekonomicko-obchodných analýz rôznych štátov sveta; spolupráca na projekte ‘Portál pre exportéra’, účasť na rokovaniach a administratívna podpora
 • predpoklady záujemcu: komunikatívnosť, kreativita, organizačné zručnosti a dynamická povaha, pokročilá znalosť angličtiny (ďalšie jazyky sú výhodou), práca s MS Office, znalosť práce s redakčnými systémami (najmä WordPress) je výhodou

Odbor na podporu prílevu zahraničných investícií

 • náplň stáže: výskumno-analytická činnosť a aktualizácia prezentačných  materiálov, asistencia pri investičných projektoch (vyhľadávanie údajov pre dopyty súvisiace s realizáciou potenciálnych investičných zámerov v SR), účasť na pracovných stretnutiach a asistencia pri organizácii podujatí, administratívna podpora
 • predpoklady záujemcu: znalosť ekonomických pojmov, schopnosť práce so štatistickými a číselnými údajmi, pokročilá odborná znalosť angličtiny (ďalšie jazyky sú výhodou), pokročilý užívateľ MS Office (Excel, Powerpoint), flexibilita a ochota učiť sa novým veciam, schopnosť pracovať v tíme

Odbor na podporu slovenských podnikateľov v regiónoch

 • náplň stáže: podpora pri príprave analýz, nábory podnikateľov na medzinárodné podujatia, podpora pri príprave materiálov k ponukám nehnuteľností a aktualizácia databáz, účasť na podujatiach a ich spoluorganizácia, vyhľadávanie spoločností na základe profilov
 • predpoklady záujemcu: komunikatívnosť, dynamická povaha, analytické myslenie, práca s MS Office

AKO?

 • vyberte si odbor a umiestnenie podľa Vašej preferencie
 • napíšte e-mail v predmete e-mailu uveďte ‘STÁŽ’ a vybraný odbor
 • k emailu priložte:
  •  motivačný list v angličtine v rozsahu max. 120 slov, v ktorom:
   • v prvom odseku popíšete Vašu motiváciu
   • kreatívne navrhnete 2 konkrétne spôsoby ako môžete Vašimi schopnosťami prispieť k činnosti SARIO v závislosti od vybraného umiestnenia (v nadväznosti na zverejnené aktuálne riešené projekty
    a pripravované podujatia)
   • v poslednom odseku sa pochválite 1 najvýznamnejším výsledkom Vášho doterajšieho snaženia
 • priložte životopis v anglickom jazyku (v rozsahu max. 1 strany)
 • e-mail zašlite Michalovi Polgárovi do 7. októbra 2015 na adresu polgar@sario.sk
 • prihlášky, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky rozsahu a štruktúry nebudú akceptované

 

Pre viac informácií kliknite tu.