STÁŽ v IOM na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi / Bratislava

  • Kdekoľvek

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hľadá študentov na stáž na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi (Counter-Trafficking – CT) v Úrade IOM v Bratislave. Úspešní uchádzači o stáž budú mať možnosť podieľať sa na aktivitách tímu CT, zoznámiť sa s témou obchodovania s ľuďmi, získať skúsenosti s projektovou administratívou, s pomocou pri návratoch obetí obchodovania s ľuďmi a s fungovaním medzinárodnej organizácie.

Kritériá pre záujemcov o stáž

Hľadáme študentov

  • denného a diaľkového štúdia sociálnej práce, psychológie, medzinárodných vzťahov alebo sociológie,
  • s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka (znalosť ďalších jazykov – napríklad poľštiny či maďarčiny – je výhodou),
  • ktorí sú samostatní, proaktívne a intenzívne sa zaujímajú o tému obchodovania s ľuďmi a migrácie.

Podmienky stáže:

  • Trvanie stáže: tri mesiace
  • Časový rozsah stáže: 20 hodín týždenne
  • Predpokladaný začiatok stáže: prvá polovica júla 2016

Uzávierka prihlášok na stáž

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a máte záujem o túto stáž v IOM Bratislava, pošlite svoj životopis v slovenskom jazyku a motivačný list v slovenskom aj v anglickom jazyku do 19. júna 2016 e-mailom na adresu: mmikolas@iom.int. Do predmetu správy uveďte: Stáž v IOM – CT.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM sa problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi venuje v rámci širšieho kontextu manažmentu migrácie. Realizuje široké spektrum aktivít v spolupráci so štátnymi inštitúciami, neziskovými a medzinárodnými organizáciami.

Úlohou tímu CT je poskytovať obetiam obchodovania s ľuďmi (občanom SR a cudzincom) komplexnú pomoc pred návratom a počas ich návratu domov, realizovať preventívne aktivity a kampane v oblasti obchodovania s ľuďmi a budovať kapacity odborníkov či inštitúcií, ktoré sa podieľajú na identifikácii a prevencii obchodovania s ľuďmi. Informácie o činnosti oddelenia boja proti obchodovaniu s ľuďmi a o publikáciách, ktoré vydala IOM Bratislava v tejto oblasti, môžete nájsť na webovej stránke www.iom.sk v časti Aktivity.