STÁŽ v Migračnom informačnom centre IOM v Bratislave

 • Kdekoľvek

MIC je v slovenských podmienkach prvým a doteraz jediným informačným centrom poskytujúcim cudzincom komplexné služby „pod jednou strechou“ v oblasti právneho poradenstva, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života migrantov.

MIC poskytuje svojim klientom právne a sociálne poradenstvo v oblastiach týkajúcich sa pracovnej a sociálnej integrácie ako napr. zamestnanie, podnikanie, rodina, bývanie, zdravotná starostlivosť, poistenie, prístup k vzdelávaniu, získanie štátneho občianstva a pod. Informácie o činnosti centra môžete nájsť na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Úspešní uchádzači o stáž budú mať možnosť podieľať sa na aktivitách MIC, zoznámiť sa s problematikou migrácie a integrácie cudzincov a získať skúsenosti s projektovou prácou, prácou s klientom a s fungovaním medzinárodnej organizácie v SR.

Náplň stáže:

 • evidencia klientov a príprava podkladov pre klientov,
 • účasť na konzultáciách s klientmi,
 • odborné preklady a účasť na odborných podujatiach,
 • sledovanie rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a ESĽP v oblasti práv migrantov,
 • pomoc klientom v komunikácii s úradmi a  orgánmi štátnej správy,
 • pomoc pri organizovaní konferencií a odborných seminárov,
 • podieľanie sa na dennej prevádzke MIC.

Podmienky stáže:

 • Trvanie stáže: 3 mesiace.
 • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť pracovný čas podľa dohody).
 • Pracovné voľno 2,5 dňa za každý mesiac stáže.
 • Stáž je honorovaná.

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a máte záujem o stáž v IOM v Bratislave, pošlite svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku do 15. 3. 2017 e-mailom na adresu: mmikolas@iom.int. Do predmetu e-mailu prosím uvedťe: Ponuka stáže v Migračnom informačnom centre IOM v Bratislave.

Predpokladaný začiatok stáže: marec 2017.

Viac informácií nájdete TU!