STÁŽ: Verejný ochranca práv

  • Kdekoľvek

 

SI VHODNÝ UCHÁDZAČ/UCHÁDZAČKA

–              študent/ka práva 2. – 5. ročníka,

–              záujem o ústavné právo s dôrazom na ochranu základných práv a slobôd,

–              kreatívnosť, analytické myslenie, sociálne cítenie,

–              práca s počítačom, tímový hráč/ka.

PODMIENKY

–              minimálne 3 mesiace (s možnosťou predĺženia),

–              nástup na začiatku februára 2018 (presný termín nástupu podľa dohody),

–              min. 15hod/týždenne,

–              stáž je bezodplatná.

ČO TI STÁŽ PRINESIE

–              oboznámenie sa činnosťou a pôsobnosťou verejného ochrancu práv,

–              hlbšia orientácia v oblasti základných práv a slobôd,

–              možnosť ďalšej spolupráce s kanceláriou (absolventská prax po ukončení štúdia),

–              certifikát o absolvovaní stáže od verejnej ochrankyne práv s individuálnym hodnotením,

–              osobné stretnutie a pracovný obed s verejnou ochrankyňou práv,

–              účasť na vzdelávacích aktivitách kancelárie a odborných podujatiach organizovaných kanceláriou.

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám svoju žiadosť o absolvovanie stáže spolu so štruktúrovaným životopisom, krátkym motivačným listom s odpoveďou na otázku: „Keby som bol/a verejný/á ochranca/kyňa práv, svoju pozornosť by som v roku 2018 upriamil/a na……“ a súhlasom so spracovaním osobných údajov najneskôr do 8. decembra 2017 na e-mailovú adresu sekretariat@vop.gov.sk s označením: „Stáž 2018“ v predmete správy.

Pre urýchlenie komunikácie nezabudnite uviesť aj svoj telefonický kontakt. S každým uchádzačom sa na základe žiadosti o absolvovanie stáže stretneme osobne v období medzi 11. až 20. decembrom 2017.