STÁŽ: Vzdelávacia stáž v Európskom Parlamente

 • Kdekoľvek

Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie stáže mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské vzdelanie doložené osvedčením o skončení štúdia, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia, pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

Vzdelávacie stáže sa udeľujú na obdobie jedného až štyroch mesiacov, pričom je možné udeliť výnimku.

(1) Nepovinné vzdelávacie stáže

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok v prípade nepovinných stáží

 • Termín podávania prihlášok: 1. august – 1. október
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace) (max. 4 months): 1. január
 • Termín podávania prihlášok: 1. december – 1. február
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace): 1. máj
 • Termín podávania prihlášok: 1. apríl – 1. jún
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace): 1. september

(2) Povinné vzdelávacie stáže

Európsky parlament môže prijať uchádzačov, ktorí spĺňajú všeobecné podmienky pre udelenie, ak ide o povinnú stáž, ktorá je:

 • súčasťou štúdia na vysokej škole alebo vo vzdelávacom zariadení rovnocennej úrovne,
 • súčasťou vyššieho odborného vzdelávania, ktoré poskytuje nezisková organizácia (najmä verejné inštitúcie alebo orgány),
 • podmienkou umožňujúcou prístup k výkonu povolania;

na základe preukázania týchto inštitúcií/orgánov, ktoré udeľujú prístup k výkonu povolania.

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok v prípade povinných stáží

 • Termín podávania prihlášok: 1. október
  Začiatok stáže: od 1. januára do 30. apríla
 • Termín podávania prihlášok: 1. február
  Začiatok stáže: od 1. mája do 31. augusta
 • Termín podávania prihlášok: 1. jún
  Začiatok stáže: od 1. septembra do 31. decembra

Uchádzač o stáž musí spĺňať podmienky pre udelenie a vyplniť online prihlášku.

Radíme vám, aby ste s podávaním prihlášky nečakali až do poslednej chvíle, a takto sa vyhli preťaženiu systému z dôvodu veľkého množstva prihlášok.

Upozorňujeme, že ak pri vyplňovaní prihlášky bude vaša stránka neaktívna 30 minút, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením prihlášky pozorne prečítali Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na Generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu a Často kladené otázky.

Aby ste podali prihlášku na to generálne riaditeľstvo, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu profilu, môžete si prečítať opisy generálnych riaditeľstiev kliknutím na informačné tlačidlo i na poslednej strane prihlášky alebo môžete navštíviť webovú stránku Generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu.

Prihlášku nemožno zmeniť online a vypĺňa sa a odosiela súčasne. Po vyplnení online prihlášky a pred kliknutím na tlačidlo „odoslať“ skontrolujte, či je vyplnená správne.

Upozornenie: Neúplne vyplnené prihlášky budú automaticky zamietnuté.

Po potvrdení/odoslaní online prihlášky dostanete do svojej emailovej schránky automatickú správu s potvrdením jej prijatia. Táto správa bude obsahovať číslo potvrdenia, ktoré by ste mali uvádzať pri každej budúcej korešpondencii týkajúcej sa vašej stáže, a odkaz na zhrnutie vašej prihlášky vo formáte PDF, ktorého vytlačenú verziu budeme požadovať v prípade, že vám ponúkneme stáž.

ONLINE PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVACIU STÁŽ