SÚŤAŽ: Back from Abroad

  • Kdekoľvek

Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET prináša súťaž o najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia a ktorí chcú priniesť svoje skúsenosti, nápady a know-how domov a zlepšiť nimi Slovensko.

Cestovanie je skvelé. Zahraničie je vzrušujúce. Každý mladý človek dnes túži vycestovať, zažiť nové veci, nazbierať nové poznatky a zážitky.  A čo tak premeniť tvoje zahraničné skúsenosti na niečo, čo môže pomôcť tvojej vlasti? Inšpiruj sa tým, čo niekde inde funguje, prines to na Slovensko a posuň ho vpred.

Popri tom získaj finančnú odmenu 500 EUR alebo 300 EUR a iné skvelé ceny!

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Do súťaže Back from Abroad sa môžeš zapojiť, ak spĺňaš aspoň jednu z podmienok:

 si slovenský študent slovenskej vysokej školy a zúčastnil si sa mobility programu ERASMUS+,
> si slovenský študent slovenskej vysokej školy a v čase konania súťaže (zimný semester akademického roka 2017/2018) sa zúčasťňuješ mobility programu ERASMUS+ na zahraničnej vysokej škole,
> si slovenský študent a v čase konania súťaže (zimný semester akademického roka 2017/2018) riadne študuješ v dennej či externej forme na zahraničnej vysokej škole,
> si mladý pracujúci so štátnym občianstvom SR, vo veku do 28 rokov a pracuješ alebo podnikáš v zahraničí.

Formality: Vyber si jednu z vyššie uvedených tém, na ktorú napíšeš esej v rozsahu 3 – 5 normostrán. Najvhodnejšie písmo je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5 a okraje 2,5 cm. Esej by mala byť napísaná v slovenskom jazyku a mal by si sa v nej vyjadriť k týmto bodom:

1. Aký nápad v zahraničí ťa oslovil a prečo?
2. Ako daný nápad funguje v zahraničí?
3. Prečo by si tento nápad rád videl aj na Slovensku?
4. Ako by si chcel daný nápad implementovať na Slovensku?

Ostatné nechávame na tvojej kreativite.

Po ukončení súťaže, komisia vyberie v každej kategórii 2 najlepšie eseje. Vo výbere budú uprednostnené tie príspevky, ktoré budú mať jasnú víziu realizácie v Slovenskej republike.

APPLY HERE