Tipik Communication Agency: Projektový manažér

  • Brusel

Názov www stránky Tipik Communication Agency

Tipik je belgické poradenstvo v Bruseli, ktoré poskytuje multidisciplinárne služby EÚ inštitúciám, národným verejným orgánom či iným medzinárodným organizáciám. Keďže verejné inštitúcie nakupujú služby prostredníctvom výberového konania, tak kvôli tomu hľadáme projektového manažéra.

Úloha:
Projektový manažér bude spravovať návrhy od ich plánovania až po zadanie zákazky.

Ďalšie zodpovednosti zahŕňajú: 
Analýzu predložených ponúk a súťažných programov; udržiavanie harmonogramov jednotlivých plánov vrátane sledovania ich vývoja; usporadúvanie stretnutí alebo schôdzí; koordináciu pracovnej morálky v spoločnosti; písanie a úpravu grafík návrhov; organizáciu plánov na rôznych stupňoch s občasnými revíziami; sledovanie výrobného procesu, viazania konečného návrhu a všetkých hard/soft kópií; dohľad nad úložiskom návrhov,tak aby boli všetky materiály zdokumentované.

Požiadavky:
Min. 5 rokov odbornej praxe (okrem stáží); skúsenosti s riadením návrhov pre EÚ inštitúcie; dobrá znalosť právnych štúdií a analýz politiky, ale aj komunikácie akou je napr. reklama a PR; znalosť štandardov alebo osvedčených postupov v oblasti riadenia návrhov v rámci združenia odborníkov na riadenie návrhov (APMP) alebo metódy na vyhľadávanie návrhov spoločnosti Shipley; vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, politiky alebo marketingu a komunikácie; počítačové znalosti MS Office balíka (najmä Word, Excel, PowerPoint); plynulé ovládanie anglického jazyka v písomnej aj ústnej podobe; mať dobré organizačné schopnosti.

Čo ponúkame:
Oddych v podobe wellness centra s doplnkovými službami, napr. umývanie áut; flexibilné pracovné podmienky; multikultúrne pracovné prostredie.

Ak máte záujem o ponuku práce, potom posielajte svoje CV spolu s motivačnými listami na emailovú adresu jobs@tipik.eu, najneskôr do 15. júna 2018 s predmetom správy “Subject Manager”.

Viac informácií nájdete TU.

*Disclaimer: EurActiv Slovensko nie je zodpovedné za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na jobs@tipik.eu